ทำไมจึงต้องใช้พลาสติก PET ผลิตบรรจุภัณฑ์

ทำไมต้องใช้พลาสติก PET ผลิตบรรจุภัณฑ์

ทำไมต้องใช้พลาสติก PET ผลิตบรรจุภัณฑ์

ทำไมจึงต้องใช้พลาสติก PET ผลิตบรรจุภัณฑ์
ทำไมจึงต้องใช้พลาสติก PET ผลิตบรรจุภัณฑ์

พลาสติกชนิด PET ที่มีน้ำหนักโมเลกุลสูงจะมีความเหนียว ทนทาน และมีความยืดหยุ่นต่อแรงกระทบกระแทก จึงไม่แตกเมื่อถูกแรงกดดัน ในการนำ PET มาผลิตวัสดุต่าง ๆ เทคนิคการให้ความร้อน การทำให้เย็นที่อุณหภูมิ และระยะเวลาต่าง ๆ ที่เรียกว่า “heat setting” จะทำให้ได้ PET ที่มีความเหมาะสมสำหรับการใช้งานต่าง ๆ กัน เช่น เป็นแผ่นฟิล์ม หรือขวดพลาสติกใส เป็นพลาสติกขุ่นสำหรับบรรจุภัณฑ์ หรือถาด ซึ่งสามารถทนต่อแรงกระแทก และอุณหภูมิแตกต่างกัน ซึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีคุณสมบัติทางกายภาพแตกต่างกันเหล่านี้ล้วนมาจาก PET ที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันทั้งสิ้น นอกจากนี้การเติมสารอื่น

คุณสมบัติของพลาสติก PET

  • ใสดังผลึก ดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ  สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใส
  • รสชาติคงที่ ตามข้อกำหนดสากล
  • สะดวก ปลอดภัย  ไม่แตกง่าย  เหมาะสมตั้งแต่ขบวนการผลิต  การจัดเก็บ  และการขนส่ง
  • มีคุณสมบัติการต้านการซึมผ่านของสารต่าง ๆ ได้สูงทำให้สินค้าที่บรรจุเก็บได้นานและไม่ทำปฏิกิริยา
  • ทางเคมีกับสารอื่น ๆ ส่วนใหญ่
  • น้ำหนักเบา ทำให้ประหยัดค่าขนส่ง
  • สินค้าไม่รั่วซึม เนื่องจากลักษณะของปากขวดที่เรียบ

พลาสติก PET ใช้ผลิตบรรจุภัณฑ์อะไรได้บ้าง

บรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ผลิตจาก PET นิยมนำมาผลิตบรรจุภัณฑ์ในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร และของใช้ เนื่องด้วยคุณสมบัติของ PET ที่มีความใสแวววาว แข็งแรงทนแรงยืด แรงกระแทก มีความปลอดภัย ไม่เปราะบางแตกหักง่าย และยังเป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ สามารถผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกได้ดังนี้

1.ผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องสําอาง

ผลิตบรรจุภัณฑ์ เครื่องสําอาง เน้นที่บรรจุภัณฑ์ที่มีความคงทน และสามารถควบคุมระดับสูญญากาศของเครื่องสำอางได้ บรรจุภัณฑ์ใสดังผลึก  ดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใสสะดวก  ปลอดภัย  ไม่แตกง่าย เหมาะสมตั้งแต่ขบวนการผลิต สินค้าไม่รั่วซึม  เนื่องจากลักษณะของปากขวดที่เรียบ

2.ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม

ผลิตบรรจุภัณฑ์เคมีภัณฑ์และเภสัชกรรม เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความคงทน สะอาด และปลอดภัย ไม่รั่วซึมง่าย เพื่อใช้ ในอุตสาหกรรมทางด้านวิทยาศาสตร์, อุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์, และเวชภัณฑ์

3.ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร

ผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็งแรงและความคงทน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พลาสติกต้องดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใสสะดวก  ปลอดภัย  ไม่แตกง่าย ผลิตบรรจุภัณ์อาหาร เช่น กล่องพลาสติกใส่อาหาร

4.ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม

ผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม เราเน้นบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่มีความแข็งแรงและความคงทน ปลอดภัยต่อผู้บริโภค พลาสติกต้องดูสะอาดตาและถูกสุขลักษณะ สินค้าดูเปล่งประกายดังแก้วใสสะดวก  ปลอดภัย  ไม่แตกง่าย  เช่น ขวดน้ำพลาสติก กระบอกพลาสติก ถังพลาสติก แกลลอนพลาสติก ขวดพลาสติก PET, PE, PP สำหรับอุตสาหกรรมน้ำดื่ม