ทำไมต้องเผาอ้อย ก่อนส่งโรงงานน้ำตาล

ทำไมต้องเผาอ้อยก่อนส่งโรงงานน้ำตาล ?

ทำไมต้องเผาอ้อยก่อนส่งโรงงานน้ำตาล ? การเก็บเกี่ยวอ้อยสามารถทำได้ 2 วิธี คือ การตัดอ้อยสดและวิธีที่สองคือการเผาอ้อยก่อนเก็บเกี่ยวหรือที่เรียกกันว่า อ้อยไฟไหม้ คำถามคือ ทำไมต้องเผาอ้อย ?

เมื่อมาดูแรงจูงใจที่ทำให้เกิดการเผาอ้อยพบว่ามีอยู่อย่างน้อย 3 หลักการด้วยกัน

  1. อ้อยไฟไหม้ตัดง่ายกว่าและรายได้ดีกว่า ไม่ต้องเสียเวลาลอกกาบใบ ปัญหาคาดแคลนแรงงานตัดอ้อย ส่งผลให้แรงงานมีอำนาจการต่อรองในการตัดอ้อยไฟไหม้ที่สูงขึ้น
  2. รถตัดอ้อยมีน้อย ราคาแพง และไม่เหมาะสมกับพื้นที่ เมื่อเปรียบเทียบต้นทุนการเก็บเกี่ยวโดยใช้รถตัดอ้อยและแรงงาน พบว่า การเช่ารถตัดอ้อยมีต้นทุนที่สูงกว่าการจ้างแรงงานประมาณ 1,000 – 1,400 บาท/ไร่ เนื่องจากรถตัดอ้อยมีจำนวนน้อยเพราะมีราคาสูงถึง 6-12 ล้าน ซึ่งเป็นต้นทุนที่สูงมากสำหรับการลงทุนของเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย นอกจากนี้ยังพบว่า การใช้รถตัดอ้อยอาจไม่เหมาะสมกับกรณีไร่อ้อยในไทย เนื่องจากระยะห่างในไร่ที่เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่ปลูกมีความกว้างน้อยกว่าขนาดหน้ากว้างของตัวรถตัดอ้อย
  3. โรงงานน้ำตาลให้คิวอ้อยไฟไหม้ก่อนอ้อยสด เนื่องจากหากโรงงานไม่รีบซื้อภายใน 48 ชั่วโมง ค่าความหวานและน้ำหนักของอ้อยไฟไหม้จะลดลงเร็วกว่าอ้อยสด โดยหากทิ้งไว้ 2 สัปดาห์ อ้อยสดจะมีน้ำหนักลดลงร้อยละ 14 ในขณะที่อ้อยไฟไหม้จะมีน้ำหนักลดลงถึงร้อยละ 20

ภาครัฐได้วางแผนแก้ไขปัญหาระยะยาวที่คาดว่าจะช่วยส่งเสริมชาวไร่อ้อยด้วยการขยายสินเชื่อเครื่องจักรกลการเกษตรวงเงิน 1,500 ล้านบาท/ปี ภายใต้โครงการสินเชื่อเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยอย่างครบวงจร ระยะที่ 2 ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนที่รอเสนอ ครม. อนุมัติ นอกจากนี้สำนักงานคณะกรรมการผลิตอ้อยและน้ำตาลทรายและสมาคมโรงงานน้ำตาลจะร่วมมือทำแผนงานเพื่อลดปริมานอ้อยไฟไหม้ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ต่อปี และกำหนดเป้าหมายที่จะไม่มีอ้อยไฟไหม้ในปี 2565

 Thai-A เราเป็นศูนย์รวมเครื่องจักรกลการเกษตร และอะไหล่ ตัวเเทนผู้ผลิตและจำหน่ายรถตัดอ้อย MAX รถตัดอ้อย รถคีบไม้ รถคีบอเนกประสงค์ หัวคีบอ้อย อะไหล่รถเกี่ยวข้าว และอุปกรณ์เครื่องจักรกลการเกษตรแบบครบวงจร สินค้ามีคุณภาพดี แข็งแรง ทนทาน มีความคล่องตัว ดูแลง่าย ราคาเป็นมิตรกับเกษตรกรไทย ช่วยท่านลดต้นทุนการผลิต มีกำไรเพิ่มมากขึ้น และยังมีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษาทุกท่านในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในภาคเกษตรกรรม ด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการทุ่นแรง การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency