ติด Solar Rooftop ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ (3)

ติด Solar Rooftop ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

ติด Solar Rooftop ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ รัฐบาลไทยมีนโยบายสนับสนุนให้ประชาชนและภาคธุรกิจติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) เพื่อลดการพึ่งพาไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ลดมลพิษ และส่งเสริมพลังงานสะอาด 

ติด Solar Rooftop ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

การสนับสนุนจากภาครัฐมีด้วยกันหลายรูปแบบ เช่น

  • การให้เงินอุดหนุน รัฐบาลมีโครงการให้เงินอุดหนุนสำหรับการติดตั้ง Solar Rooftop แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ โดยพิจารณาจากขนาดและประเภทของโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนปี 2562 ให้เงินอุดหนุน 40% ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • การให้ส่วนลดภาษี รัฐบาลให้ส่วนลดภาษีเงินได้นิติบุคคลแก่ผู้ประกอบการที่ติดตั้ง Solar Rooftop โดยให้ส่วนลดภาษีได้สูงสุด 15% ของค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง
  • การรับซื้อไฟฟ้า รัฐบาลรับซื้อไฟฟ้าส่วนเกินจาก Solar Rooftop ของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ โดยกำหนดราคารับซื้อไฟฟ้าที่แตกต่างกันไปตามขนาดของโครงการ ตัวอย่างเช่น โครงการ Solar Rooftop ภาคประชาชนปี 2562 รับซื้อไฟฟ้าในอัตราหน่วยละ 1.68 บาท
ติด Solar Rooftop ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ

การสนับสนุนจากภาครัฐเหล่านี้ ช่วยให้ประชาชนและภาคธุรกิจสามารถติดตั้ง Solar Rooftop ได้อย่างคุ้มค่าและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ยังมีผู้ให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop หลายรายที่เสนอโปรโมชั่นและส่วนลดพิเศษต่าง ๆ แก่ลูกค้าอีกด้วย 

หากท่านใดที่กำลังมองหาผู้ให้บริการรับติดตั้ง Solar Rooftop Thai-A เราเป็นผู้ให้บริการรับติดตั้ง Solar Rooftop ดำเนินงานโดยทีมงานที่มีประสบการณ์มากกว่า 20 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ