ติดตั้ง Solar Rooftop ยังไงให้ถูกกฎหมาย (3)

ติดตั้ง Solar Rooftop ยังไงให้ถูกกฎหมาย ?

ติดตั้ง Solar Rooftop ยังไงให้ถูกกฎหมาย ? หากเริ่มต้นติดตั้ง Solar Rooftop แต่ไม่มีความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของ Solar Rooftop ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้แอดมินนำสาระความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ Solar Rooftop มาฝาก จะน่าสนใจแค่ไหนตามแอดมินมาดูกันเลย

ติดตั้ง Solar Rooftop ยังไงให้ถูกกฎหมาย

แนวทางสร้างความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. การออกแบบ

คำนึงถึงโครงสร้างหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักของแผง Solar Rooftop ที่จะนำมาติดตั้งเป็นระบบ Solar Rooftop ได้หรือไม่ทิศทางของแสงต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีเงาบดบัง และมองถึงการบำรุงรักษาพร้อมการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงความปลอดภัยของเจ้าของบ้านหรืออาคารและความปลอดภัยของช่างติดตั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ Solar Rooftop

มอก. 61215เล่ม1(1)-2561  เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผง Solar Rooftop ในการออกแบบและรับรองแบบของแผง Solar Rooftop ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะชนิดผลึกซิลิคอน สำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาวในภูมิอากาศทั่วไป

มอก.2210 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผง Solar Rooftop ในการออกแบบและรับรองแบบของแผง Solar Rooftop ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ใช้เฉพาะชนิดฟิล์มบาง สำหรับใช้งานกลางแจ้ง

ร่างประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: COP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน Solar Rooftop ที่เข้าข่ายต้องรับการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

  1. การเลือกใช้อุปกรณ์

เลือกใช้แผง Solar Rooftop ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สายไฟที่ใช้ในระบบ Solar Rooftop ต้องเป็นสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อแผง Solar Rooftop โดยเฉพาะ จะเป็นสายไฟชนาด Photovoltaic wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80 องศา หรือเป็นสายไฟชนิด 0.6/1 KV ตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือสายชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า

การเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop )

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์

มอก.2580 เล่ม 1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสร้างแผง Solar Rooftop เพื่อให้มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

มอก.2580 เล่ม 2-2562 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดการทดสอบกำหรับแผง Solar Rooftop เพื่อให้มีความปลอดภัยทางการไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

ติดตั้ง-Solar-Rooftop-ยังไงให้ถูกกฎหมาย-2
  1. การติดตั้ง

การวางแผนก่อนติดตั้ง Solar Rooftop ตรวจสอบโครงสร้างของหลังคาหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น กระเบื้องหลังคามีจุดไหนบ้างที่เปราะบาง สถานที่ปฎิบัติงานใกล้สายไฟแรงสูงหรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนจุดเสี่ยงต่าง ๆ ให้เรียบร้อยกาอนการปฎิบัติงานและเตรียมจัดการกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ลม ฝน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

มอก.2572-2555 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และใช้กับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้า Solar Rooftop

แน่นอนว่าในการติดตั้ง Solar Rooftop นั้นย่อมมีกฎหมายข้อบังคับ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อมนั่นเอง หากท่านใดคิดที่จะติดตั้ง Solar Rooftop แล้วล่ะก็อาจจะต้องทำการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Solar Rooftop เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง หรือหากต้องการที่จะติดตั้ง Solar Rooftop แอดมินแนะนำว่าให้ใช้บริการบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop เพราะบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop ย่อมมีความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับข้องกับ Solar Rooftop อย่างแม่นยำนั่นเอง

หรือหากท่านใดกำลังมองหาบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop โรงงานผลิต Solar Rooftop รายใหญ่ โซล่าเซลล์ Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจรในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ นำทีมดำเนินงานโดยวิศวกรและทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดตั้ง Solar Rooftop ยังไงให้ถูกกฎหมาย ? หากเริ่มต้นติดตั้ง Solar Rooftop แต่ไม่มีความรู้หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายของ Solar Rooftop ไม่ต้องกังวลไปค่ะ วันนี้แอดมินนำสาระความรู้เกี่ยวกับข้อกฎหมายของ Solar Rooftop มาฝาก จะน่าสนใจแค่ไหนตามแอดมินมาดูกันเลย

แนวทางสร้างความปลอดภัยและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  1. การออกแบบ

คำนึงถึงโครงสร้างหลังคาว่าสามารถรับน้ำหนักของแผง Solar Rooftop ที่จะนำมาติดตั้งเป็นระบบ Solar Rooftop ได้หรือไม่ทิศทางของแสงต้องเป็นพื้นที่โล่ง ไม่มีเงาบดบัง และมองถึงการบำรุงรักษาพร้อมการแก้ไขที่จะเกิดขึ้นในอนาคต รวมไปถึงความปลอดภัยของเจ้าของบ้านหรืออาคารและความปลอดภัยของช่างติดตั้ง

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบ Solar Rooftop

มอก. 61215เล่ม1(1)-2561  เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผง Solar Rooftop ในการออกแบบและรับรองแบบของแผง Solar Rooftop ซึ่งได้กำหนดไว้เฉพาะชนิดผลึกซิลิคอน สำหรับการใช้งานกลางแจ้งในระยะยาวในภูมิอากาศทั่วไป

มอก.2210 เป็นมาตรฐานที่กำหนดคุณสมบัติที่ต้องการของแผง Solar Rooftop ในการออกแบบและรับรองแบบของแผง Solar Rooftop ซึ่งได้ถูกกำหนดไว้ใช้เฉพาะชนิดฟิล์มบาง สำหรับใช้งานกลางแจ้ง

ร่างประมวลหลักการปฎิบัติ (Code of Practice: COP) มาตรการป้องกัน แก้ไข และติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้ประกอบกิจการผลิตไฟฟ้าพลังงาน Solar Rooftop ที่เข้าข่ายต้องรับการอนุญาตประกอบกิจการไฟฟ้า

  1. การเลือกใช้อุปกรณ์

เลือกใช้แผง Solar Rooftop ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน International Electrotechnical Commission (IEC) หรือ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สายไฟที่ใช้ในระบบ Solar Rooftop ต้องเป็นสายไฟที่ใช้เชื่อมต่อแผง Solar Rooftop โดยเฉพาะ จะเป็นสายไฟชนาด Photovoltaic wire ที่สามารถทนอุณหภูมิไม่น้อยกว่า 80 องศา หรือเป็นสายไฟชนิด 0.6/1 KV ตามมาตรฐาน IEC 60502 หรือสายชนิดอื่น ๆ ที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่า

การเลือกใช้อุปกรณ์เชื่อมต่อระบบและอุปกรณ์ป้องกันในกรณีที่ระบบมีการเชื่อมต่อกับระบบจำหน่ายไฟฟ้า ต้องปฎิบัติตามข้อกำหนดการเชื่อมต่อระบบโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าและข้อกำหนดคุณสมบัติของวัสดุอุปกรณ์และการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา ( Solar Rooftop )

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเลือกใช้อุปกรณ์

มอก.2580 เล่ม 1 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดพื้นฐานสำหรับการสร้างแผง Solar Rooftop เพื่อให้มีความปลอดภัยทางไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

มอก.2580 เล่ม 2-2562 มาตรฐานนี้ครอบคลุมถึงข้อกำหนดการทดสอบกำหรับแผง Solar Rooftop เพื่อให้มีความปลอดภัยทางการไฟฟ้าและทางกล ตลอดอายุการใช้งานที่คาดหวัง

  1. การติดตั้ง

การวางแผนก่อนติดตั้ง Solar Rooftop ตรวจสอบโครงสร้างของหลังคาหรือจุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เช่น กระเบื้องหลังคามีจุดไหนบ้างที่เปราะบาง สถานที่ปฎิบัติงานใกล้สายไฟแรงสูงหรือไม่ ทั้งนี้ต้องมีการวางแผนจุดเสี่ยงต่าง ๆ ให้เรียบร้อยกาอนการปฎิบัติงานและเตรียมจัดการกับสภาพอากาศที่ไม่เอื้ออำนวยเช่น ลม ฝน

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้ง

มอก.2572-2555 เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์และใช้กับการติดตั้งทางไฟฟ้าระบบจ่ายแรงดันไฟฟ้า Solar Rooftop

แน่นอนว่าในการติดตั้ง Solar Rooftop นั้นย่อมมีกฎหมายข้อบังคับ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวผู้ใช้งาน และสิ่งแวดล้อมนั่นเอง หากท่านใดคิดที่จะติดตั้ง Solar Rooftop แล้วล่ะก็อาจจะต้องทำการศึกษาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ Solar Rooftop เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาตามมาในภายหลัง หรือหากต้องการที่จะติดตั้ง Solar Rooftop แอดมินแนะนำว่าให้ใช้บริการบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop เพราะบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop ย่อมมีความรู้ในด้านกฎหมายที่เกี่ยวกับข้องกับ Solar Rooftop อย่างแม่นยำนั่นเอง

หรือหากท่านใดกำลังมองหาบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop โรงงานผลิต Solar Rooftop รายใหญ่ โซล่าเซลล์ Thai-A เราเป็นผู้ผลิตและให้บริการติดตั้ง Solar Rooftop แบบครบวงจรในเรื่องพลังงานแสงอาทิตย์ นำทีมดำเนินงานโดยวิศวกรและทีมช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@teacgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ