ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้ สยามคิโต้เป็นผู้ให้บริการเกี่ยวกับเครนโรงงาน การตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้ จะมีการตรวจสอบเครนโรงงานของโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในส่วนของการหาปัจจัยเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการใช้งานเครนโรงงานได้ วันนี้มีดูกันว่าการตรวจสอบเครนโรงงานกับสยามคิโต้เป็นอย่างไรบ้าง

ตรวจสอบเครนกับสยามคิโต้

การตรวจสอบเครนของสยามคิโต้ จะต้องตรวจสอบเครนดูว่าเครนโรงงานมีปัจจัยเสี่ยงในด้านของความปลอดภัย หรือมีอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากการใช้งานหรือไม่ ซึ่งจะต้องตรวจสอบเครนดูว่าเครนโรงงานมีความสอดคล้องที่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือข้อกฎหมายหรือไม่ ซึ่งสยามคิโต้จะใช้การตรวจสอบเครนตามมาตรฐานของประเทศญี่ปุ่น ส่งผลให้สามารถเก็บข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และผลของการตรวจสอบออกมามีความแม่นยำสูงมาก

การทดสอบการรับน้ำหนักเครน

1.เครนโรงงานใหม่

  • เครนโรงงานที่มีขนาดไม่เกิน 20 ตัน ให้ทดสอบการยกน้ำหนักที่ 1 เท่า แต่ไม่เกิน 1.25 เท่าของพิกัดยกอย่างปลอดภัย
  • เครนโรงงานที่มีขนาดมากกว่า 20 ตัน แต่ไม่เกิน 50 ตัน ให้ทดสอบการรับน้ำหนักเพิ่มไป 5 ตัน จากขนาดพิกัดยกอย่างปลอดภัย

2.เครนโรงงานที่มีการใช้งานแล้ว

ให้ทำการทดสอบเครนในการรับน้ำหนักที่ 1.25 เท่า ของน้ำหนักที่ใช้งานจริงสูงสุด แต่จะต้องไม่เกินพิกัดยกอย่างปลอดภัยตามที่ผู้ผลิตได้กำหนดไว้

หากลูกค้าท่านใดมีความสนใจที่ต้องการจะตรวจสอบเครนโรงงานกับสยามคิโต้ หรือหากต้องการสอบถามเกี่ยวกับบริการอื่น ๆ ในเรื่องของการติดตั้งเครน ซ่อมเครน และอบรมเครน สามารถติดต่อเราได้ที่

เบอร์โทร : 063-272-8555
Email : sale@siamkito.com
Facebook : @SIAMKITOCorporation
Line ID : @siamkito

บทความแนะนำ