ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

ตรวจดู 9 ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

ตรวจดู 9 ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

ตรวจดู 9 ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค ไฮดรอลิคเป็นระบบที่ใช้อุปกรณ์หลายชนิดในการทำงานเมื่อมีการใช้งานเป็นระยะเวลานาน ย่อมเกิดปัญหาจุกจิกได้ โดยปัญหาในระบบไฮดรอลิคที่มักพบส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากอะไรบ้าง Thai-A จะมาสรุปโดยรวมให้ เพื่อเป็นการดูแลรักษาระบบไฮดรอลิคให้มีประสิทธิภาพและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

ตรวจดู 9 ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

1. ความสะอาดน้ำมันไฮดรอลิค

1.1      มีน้ำหรือของเหลวอื่นเข้าไปปะปน

การปนเปื้อนของน้ำยังเป็นปัญหาที่พบบ่อยในระบบไฮดรอลิคซึ่งมักเกิดจากการรั่วไหลของระบบหรือการควบแน่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ น้ำอาจทำให้เกิดสนิม เกิดการกัดกร่อนส่วนประกอบไฮดรอลิค ทำให้น้ำมันไฮดรอลิคเปลี่ยนเป็นสีขุ่นขาวคล้ายน้ำนม  ซึ่งสามารถวัดการปนเปื้อนของน้ำได้โดยใช้เครื่องวัดความสะอาดน้ำมัน และน้ำในน้ำมันไฮดรอลิค

1.2      มีสิ่งสกปรกปนเปื้อนอยู่ในน้ำมันไฮดรอลิค

สิ่งสกปรกสามารถเข้าไปปะปนในน้ำมันฯ ผ่านทางอุปกรณ์ไฮดรอลิค ทาง Air Breather ในขณะติดตั้งอุปกรณ์ หรือจากการซ่อมบำรุง

1.3      มีการรั่วซึมและมีอากาศเข้าไปในระบบ (Cavitation)

เมื่อมีอากาศรั่วเข้าไปในปั๊มไฮดรอลิค โดยปกติการเชื่อมต่อหลวมหรือการรั่วไหลในระบบทำให้เกิดปัญหานี้ และยังเป็นสาเหตุให้ปั๊มไฮดรอลิคมีความดันไม่คงที่ เกิดเสียงดังระหว่างทำงาน

2. ใช้น้ำมันผิดประเภท

ปัญหาที่มักพบบ่อย คือการเลือกใช้น้ำมันประเภทที่ไม่เหมาะสมกับระบบไฮดรอลิค ความข้นใส ความหนืดไม่เหมาะสม ส่งผลให้เครื่องจักรที่ใช้มีประสิทธิภาพต่ำลง เกิดการสึกหรอภายใน เกิดความเสียหาย

3. ระดับน้ำมันไฮดรอลิคในถังต่ำ

หากน้ำมันไฮดรอลิคอยู่ในระดับต่ำ จะส่งผลให้ปั๊มไฮดรอลิคดูดอากาศเข้าไป ทำให้เกิดฟองอากาศผสมเข้าไปในน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้ปั๊มไฮดรอลิคเกิดความเสียหาย ส่งเสียงดังระหว่างการใช้งาน และเสื่อมประสิทธิภาพ

ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

4. ความดันน้ำมันไฮดรอลิคลดลง

สาเหตุมาจากอุปกรณ์ไฮดรอลิค เช่น ปั๊มไฮดรอลิค วาล์วไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค อาจเกิดการสึกหรอภายใน เกิดการรั่วซึม ทำให้ความดันน้ำมันไฮดรอลิคลดลงจากเดิม

ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

5. ความเสียหายที่เกิดจากปั๊มไฮดรอลิค

เมื่อมีการใช้งานในระยะเวลายาวนาน ปั๊มไฮดรอลิคอาจเกิดการสึกหรอ ไม่มีแรง Flow หาย ทำให้ระบบไฮดรอลิคทำงานช้าลง ขาดประสิทธิภาพ

6. ต้นกำลังของปั้มไฮดรอลิคไม่เพียงพอกับการใช้งานในระบบไฮดรอลิค

การออกแบบวงจรไฮดรอลิคมีส่วนสำคัญ เพราะอาจเกิดการ loss ในระบบสูง

ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

7. ไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิคตัน หรือมีขนาดไม่เหมาะสม

ระดับการกรองที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้เกิดการปนเปื้อนในน้ำมันไฮดรอลิค เกิดการอุดตันได้ง่าย หรือหากไส้กรองน้ำมันมีขนาดเล็กเกินไป จะทำให้การดูดของปั๊มไม่สะดวก ส่งผลให้ทั้งระบบทำงานช้า และเกิดความเสียหาย

8. ระบบไฮดรอลิคมีความร้อนสูง

เกิดจากการที่ปั๊มไฮดรอลิคมีการสึกหรอภายในสูง รีลีฟวาล์วไฮดรอลิคมีปัญหา ใช้น้ำมันที่มีความหนืดต่ำ ไส้กรองไฮดรอลิคขาดูดตัน

ปัญหาที่มักพบบ่อยในระบบไฮดรอลิค

9. ความผิดพลาดจากคน

ความผิดพลาดของคน เป็นสาเหตุพื้นฐานของปัญหาระบบไฮดรอลิคมากมาย ดังต่อไปนี้

การติดตั้งผิดพลาด: การติดตั้งส่วนประกอบในระบบไฮดรอลิคไม่ถูกต้อง อาจทำให้เกิดข้อผิดพลาดร้ายแรงได้ ตัวอย่างเช่น เพลาปั๊มไฮดรอลิคอาจหมุนผิดทิศทาง ส่งผลเสียต่อแรงดันน้ำมันไฮดรอลิคในระบบ หรือท่อไฮดรอลิคอาจติดตั้งไม่ถูกต้องส่งผลให้เกิดการรั่วไหลตามแนวข้อต่อ

ประกอบชิ้นส่วนผิดพลาด: คนติดตั้งที่ไม่มีประสบการณ์อาจใส่ส่วนประกอบที่ไม่ตรงกันเข้าด้วยกันส่งผลให้การทำงานของระบบไฮดรอลิคเกิดปัญหา ตัวอย่างเช่น ปั๊มอาจมีมอเตอร์ที่ทำงานเกินความเร็วสูงสุดของตัวขับ (actuator)

การบำรุงรักษาหรือการใช้งานที่ไม่เหมาะสม: การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิคตามตารางปกติเป็นสิ่งสำคัญ ที่จำเป็นต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

การแก้ไขปัญหาระบบไฮดรอลิคเบื้องต้น

เราสามารถช่วยจำกัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับระบบไฮดรอลิคให้แคบลงได้ ตามปัจจัยตรวจสอบเบื้องต้นดังนี้

ตรวจสอบมอเตอร์ไฮดรอลิค: ตรวจสอบว่ามอเตอร์มีกำลังและความเร็วรอบเท่าไหร่ รอบตกลงจากที่เคยตั้งไว้เดิมหรือไม่

ตรวจสอบปั๊มไฮดรอลิค: ดูยอยล์ว่าตั้งได้ศูนย์หรือไม่ ดูเพลาปั๊ม ข้อต่อ ดูไส้กรองมีสิ่งสกปรกอุดตันหรือไม่ เป็นต้น

ตรวจสอบน้ำมันไฮดรอลิค: ตรวจสอบระดับ สี และความหนืดของน้ำมันไฮดรอลิค เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นไปตามข้อกำหนดและไม่ปนเปื้อน

เช็กวาล์วและสายไฮดรอลิค: สังเกตทุกเส้นเพื่อหาจุดรั่วที่อาจเกิดขึ้นและขันทุกจุดเชื่อมต่อ ตรวจสอบวาล์วระบายว่ามีร่องรอยความเสียหายหรือไม่

ทดสอบระบบไฮดรอลิค: ตรวจสอบเกจวัดความดัน เกจวัดอุณหภูมิทำงานถูกต้องหรือไม่ ค้างหรือไม่รวมถึงเสียงในขณะทำงานผิดปกติหรือไม่ เพื่อให้ระบบเรียบร้อยพร้อมใช้งาน

การบำรุงรักษาระบบไฮดรอลิค

โดยทั่วไป ควรทำการบำรุงรักษาใน 3 ระดับ

การตรวจสอบรายวัน: ดูแลการตรวจสอบประจำวันง่าย ๆ สองสามอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหา ตัวอย่างเช่น ควรตรวจสอบระดับน้ำมัน ท่อ และจุดเชื่อมต่อต่าง ๆ มีน้ำมันรั่วซึมหรือไม่ และฟังเสียงที่ผิดปกติของปั๊มไฮดรอลิค เป็นต้น

การตรวจสอบรายสัปดาห์/รายเดือน: วางแผนและดำเนินการตามขั้นตอนการบำรุงรักษารายสัปดาห์และรายเดือน เช่น ตรวจสอบแหล่งที่มาของสาเหตุเสียหายที่พบบ่อยตามสภาพการทำงานของไส้กรองตันหรือไม่ สภาพความสะอาดของน้ำมัน ขุ่น ใส ข้น เป็นต้น

การตรวจสอบระบบอย่างสมบูรณ์: เป็นการตรวจสอบระบบทั้งหมด อาจกำหนดเป็นรายไตรมาสหรือรายปี และควรครอบคลุมถึงระบบการทำความสะอาดอุปกรณ์ การระบายความร้อน และการเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหายทั้งหมด

หากท่านสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค เช่น วาล์วไฮดรอลิค กระบอกไฮดรอลิค หรือปั๊มไฮดรอลิค เรามีทีมงานมืออาชีพพร้อมให้คำปรึกษา ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) มีความเชี่ยวชาญในประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปี

ติดต่อสอบถาม/สั่งซื้ออุปกรณ์ไฮดรอลิคได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook : thaiagency

Line ID : @thaiagency