ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก โครงสร้างของแม่พิมพ์มีส่วนประกอบอะไรบ้างนะ

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

ชิ้นส่วนแม่พิมพ์พลาสติก

ในแม่พิมพ์พลาสติกหนึ่งชุดไม่ว่าจะเป็น แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ หรือแม่พิมพ์ใด ๆ ก็ตามแต่ หากเรามองแต่เพียงภายนอกเราคงไม่สามารถทราบได้เลยว่า ในแม่พิมพ์เหล่านั้นมีส่วนประกอบอะไรอยู่บ้าง ซึ่งแต่ละชิ้นส่วนนั้นได้ถูกผลิตขึ้นมาด้วยความพิถีพิถัน เช่น การตัดเฉือนโลหะแม่พิมพ์เพื่อให้ได้ขนาดที่ถูกต้องแม่นยำ เครื่องจักรที่ใช้ผลิตต้องมีความเที่ยงตรงสูง ผู้ปฏิบัติงานที่ต้องมีทักษะและมีความเข้าใจในโครงสร้างของแม่พิมพ์ เป็นต้นค่ะ ในวันนี้แอดมินจะพาทุกคนมารู้จักกับชิ้นส่วนต่าง ๆ ของแม่พิมพ์กันค่ะ ว่าในการใช้แม่พิมพ์พลาสติกหนึ่งชุดนั้นต้องใช้อะไรบ้าง

ในการออกแบบแม่พิมพ์ ผู้ออกแบบจะต้องทำการวาง layout ของแม่พิมพ์คร่าว ๆ ก่อน โดยปกติจะพิจารณาเรื่องของการเปิดแม่พิมพ์เพื่อปลดชิ้นงานเป็นอันดับแรก เพื่อเลือกว่าจะออกแบบแม่พิมพ์เป็นลักษณะใด

ซึ่งในแม่พิมพ์พลาสติกที่ใช้กันส่วนใหญ่จะมีส่วนประกอบดังนี้

1. Fix Clamping Plate หรือ Fix Side Plate

เป็นแผ่นที่อยู่ด้านบนสุดของแม่พิมพ์พลาสติก โดยทั่วไปแล้วจะทำหน้าที่เป็นจุดยึดแม่พิมพ์ฝั่งด้าน cavity เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก โดยที่แผ่นนี้จะเป็นเหมือนประตูรับพลาสติกหลอมเหลวจากเครื่องฉีดพลาสติกเข้าสู่แม่พิมพ์

2.Runner Stripper Plate

เป็นแผ่นที่ใช้ในการวางท่อทางวิ่งของน้ำพลาสติกจากหัวฉีดสู่ทางวิ่ง (runner) หากไม่มีแผ่นนี้ จะไม่สามารถดึงพลาสติกที่แข็งตัวแล้วออกจากหัวฉีดได้ นอกจากนี้ยังเป็นชิ้นส่วนสำหรับติดตั้งชุดดึงทางเข้าพลาสติกอีกด้วย

3.Fix Cavity Plate

แผ่นนี้จะเป็นที่อยู่ของแผ่นรูปแบบชิ้นงานส่วนหนึ่งหรือด้านหนึ่ง และเป็นที่ติดตั้งระบบ runner ของน้ำพลาสติก เมื่อรอบการฉีดพลาสติกครบ แผ่นนี้จะเป็นเปิดเพื่อปลดให้ท่อทางวิ่งของน้ำพลาสติกที่แข็งตัวออกมาได้

4.Moving Core Plate

แผ่นนี้จะเป็นที่อยู่ของแผ่นรูปแบบชิ้นงานอีกส่วนหนึ่งหรือด้านหนึ่ง และเป็นที่ติดตั้งระบบหล่อเย็นของแม่พิมพ์ เพื่อลดอุณหภูมิของพลาสติกเหลวที่ถูกฉีดมาจากเครื่องฉีดพลาสติก เพื่อให้คงรูปไปสู่ของแข็ง พวกระบบการหล่อเย็นจะต้องถูกออกแบบไว้รองรับกับชิ้นงาน เพื่อให้ชิ้นงานสามารถเย็นตัวลงได้อย่างสมเหตุสมผล และให้ได้ชิ้นงานที่มีขนาด ค่าหดตัว และรูปทรง ตามแบบที่ออกแบบไว้

5.Support Plate

จะใช้มากกับแม่พิมพ์พลาสติกทีมีขนาดใหญ่ เพื่อรองรับน้ำหนักของแม่พิมพ์ และยังสามารถช่วยลดอัตราการคดงอของแม่พิมพ์จากการใช้งานได้อีกด้วย

6.Spacer Block

แผ่นรอง Moving Plate และ Support Plate เป็นที่อยู่ของห้องที่ใช้ฝังเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน ความสูงของแผ่นรองนี้จะขึ้นอยู่กับระยะในการปลดชิ้นงานพลาสติก

7.Ejector Retainer Plate

แผ่นนี้จะเป็นที่อยู่ของเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน และจะมีตัวไกด์ของชิ้นงาน

8.Ejector Plate

เป็นที่อยู่ของเข็มกระทุ้งปลดชิ้นงาน ยึดติดกับแผ่น ejector retainer plate และเป็นชิ้นส่วนที่รับแรงกระทุ้งจากตัวกระทุ้งที่จะดันออกมาระหว่างการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติก

9.Movable Clamping Plate

เป็นแผ่นประกบแม่พิมพ์ด้านล่างสุด และเป็นจุดที่ใช้ยึดแม่พิมพ์เข้ากับเครื่องฉีดพลาสติก อีกด้านหนึ่ง ผู้ออกแบบจะต้องออกแบบให้มีความแข็งแรงเพียงพอต่อการใช้งาน และต้องคำนึงถึงเรื่องการฉีดด้วย ผู้ออกแบบควรออกแบบขนาดให้เหมาะสม เพื่อที่ผู้ปฏิบัติงานจะได้สามารถติดตั้งอุปกรณ์สำหรับจับยึดแม่พิมพ์ได้โดยสะดวก และรวดเร็ว เพื่อให้ได้งานในเวลาอันรวดเร็ว

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้