ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไร

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไร

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไร

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไร

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีข้อดีอย่างไร ปัจจุบันชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ใช้ในงานก่อสร้าง มีหลากหลายแบบและหลากลายการใช้งาน ซึ่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น โดยทั่วไปมีความหมายถึง การที่เราหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ไว้ก่อนที่จะยกไปประกอบเป็นโครงสร้าง เช่น หากในกรณีการสร้างบ้าน ก็ทำการหล่อชิ้นส่วน เสา คาน พื้น กำแพงไว้ก่อน ที่จะนำชิ้นสาวนเหล่านั้นมาประกอบ ซึ่งการหล่อชิ้นส่วนสำเร็จนั้น อาจจะทำในโรงงาน หรืออาจจะทำกันที่หน่วยงานก่อสร้างนั้นเลยก็ได้

การใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีมาตั้งแต่โบราณ ที่ชาวโรมันทำแบบหล่อชิ้นส่วนสำหรับท่อส่งน้ำของพวกเขา หรือแม้แต่ก้อนชิ้นส่วนที่ประกอบกันเป็นพีระมิด ก็อาจจะเรียกได้ว่า เป็นระบบ Precast เหมือนกัน เหตุผลที่ ทำไมมนุษย์ถึงต้องพยายาม พัฒนาวิธีการหล่อชิ้นส่วนก่อนแล้วค่อยนำไปประกอบขึ้นมา สามารถอธิบายได้ดังนี้คือ

การทำชิ้นส่วนไว้ก่อน แล้วค่อยยกมาประกอบกัน ทำให้การทำงานสามารถทำได้ง่ายกว่า เช่น ถ้าหากทำอยู่ที่โรงงาน การทำชิ้นส่วนก็สามารถควบคุมคุณภาพได้ และทำได้รวดเร็ว แบบไลน์การผลิตแบบอุตสาหกรรม การทำงานได้ต่อเนื่องรวดเร็วในโรงงาน ไม่ต้องระมัดระวังเรื่องดินฟ้าอากาศที่เราควบคุมไม่ได้ หากเราทำงานในฤดูฝน การเทคอนกรีตจะทำได้ยาก เพราะอาจจะต้องหยุดพักหากฝนตกลงมา เมื่อการทำงานง่ายและควบคุมคุณภาพได้ง่าย ก็ทำให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพที่ดีกว่า

การทำงานสามารถแยกส่วน และทำขนานกันไปได้ เช่น ที่สถานที่ก่อสร้างก็อาจเตรียมฐานราก ไปพร้อม ๆ กันกับที่ในโรงงานก็หล่อชิ้นส่วนสำเร็จรูปไปเรื่อย ๆ ทำให้ชิ้นส่วนสำเร็จนอกจากจะมีคุณภาพดีแล้ว ยังทำให้การทำงานโดยรวมเร็วขึ้นอีกด้วย ตัวอย่าง จากตึกที่สร้างเร็วที่สุดในโลกนั้น เวลาก่อสร้างที่ถูกใช้มานับเป็นการก่อสร้างที่เร็วที่สุด เพราะถูกนับตั้งแต่ตึกเริ่มสร้างให้คนทั่วไปได้เห็น แต่ไม่ได้เห็นเวลาสร้าง ดังนั้นจึงเห็นได้ว่ามันก่อสร้างเสร็จเร็วมาก ทั้งที่ความจริงแล้ว มันมีช่วงของการเตรียมการและการหล่อชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปอีก ที่เขาไม่ได้เห็น

และข้อดีอีกข้อหนึ่งของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ไม่ค่อยได้เป็นที่พูดถึงกัน คือ การที่มีการใช้เวลาหน้างานที่น้อย ทำให้สามารถลดต้นทุนและความเสี่ยงหลาย ๆ อย่าง ลงไปได้อีก ได้แก่

  1. ความเสี่ยงจาการขาดแคลนคนงาน
  2. ความเสี่ยงจากอุบัติเหตุที่หน้างาน
  3. ความเสี่ยงจากดินฟ้าอากาศและภัยธรรมชาติอื่น ๆ ที่ควบคุมไม่ได้
  4. ความเสี่ยงจากการโดนปรับจากการทำงานที่ล่าช้า ส่งมอบงานไม่ทันตามกำหนด
  5. ความเสี่ยงจากการโดนเพื่อนบ้านฟ้องร้องจากปัญหาที่ฝุ่น ความสกปรก เสียง จากสถานที่ก่อสร้าง

ซึ่งการลดความเสี่ยงต่าง ๆ เหล่านี้ที่ทำให้ต้นทุนทางอ้อม ของงานลดลงได้อย่างมาก เพราะถ้าหาก เทียบกันเฉพาะต้นทุนทางตรงกันอย่างเดียวแล้วละก็ อาจจะเข้าใจไปว่าการใช้ระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปนั้น มีต้นทุนไม่ต่างจากการสร้างปกติเท่าไหร่ ซึ่งเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนอย่างมาก และในปัจจุบันบริษัทที่เป็นผู้นำในด้านธุรกิจเกี่ยวกับการก่อสร้างก็มักจะนำวิธีนี้มาใช้กัน

หากคุณสนใจที่จะทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ให้เราเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการตัดสินใจของคุณ บริษัท ซีโมลด์ จำกัด เป็นผู้จำหน่ายน้ำยาโพลียูเทรน Polyurethane เพื่อใช้ทำแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลาย PU Rubber Mold for Concrete Precast Mold, GFRC Mold แม่พิมพ์ Stamp Concrete , แม่พิมพ์หล่อหินทรายเทียม เป้าหมายของเราคือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีความสวยงาม ดูทันสมัย รูปลักษณ์ที่แตกต่างอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถานที่ด้วยต้นทุนที่ประหยัด ด้านเงิน และ เวลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.092-353-5928

………………………………..

สนใจติดต่อ

C MOULD CO., LTD. บริษัท ซีโมลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Address: 49 หมู่ 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Email: info@cmould.co.th

Phone:  092-3535928 , 089-203-7549 คุณอ๋อย