วัตถุดิบที่ใช้ในการฉีดพลาสติก สำหรับวัตถุดิบหลักในการฉีดพลาสติก

ฉีดพลาสติกใช้พลาสติกประเภทใดบ้าง

องค์ประกอบสำคัญกับการฉีดพลาสติก พลาสติกเป็นสิ่งที่พบได้ตามทั่วไปในชีวิต

ฉีดพลาสติกใช้พลาสติกประเภทใดบ้าง พลาสติกชนิดต่าง ๆ ที่สามารถนำมาฉีดพลาสติกได้ คงปฏิเสธไม่ได้เลยว่าในทุกวันนี้พลาสติก เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้ ด้วยแทบทุกอย่างรอบตัวเราผลิตมาจากพลาสติกแทบทั้งสิ้น ด้วยพลาสติกมีความทนทานในการใช้งาน ตอบโจทย์ความต้องการในการใช้งานได้อย่างหลากหลาย ด้วยพลาสติดนั้นเป็นสารประกอบอินทรีย์ที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมา เพื่อใช้แทนวัสดุจากธรรมชาติ

การใช้งานพลาสติกควรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับประเภทของชิ้นงาน และการใช้งานต่าง ๆ เพื่อทำให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ Deemark จะมาทุกท่านไปรู้จักกับพลาสติกแต่ละชนิด เพื่อที่เราจะได้เลือกมาฉีดพลาสติกได้ถูกประเภทและการใช้งาน ซึ่งพลาสติกสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทดังต่อไปนี้

1.เทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) เป็นพลาสติกที่ได้รับความนิยมและใช้งานกันอย่างแพร่หลาย โดยพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนั้น เมื่อได้รับความร้อนจะอ่อนตัวลง และเมื่อเย็นตัวก็จะเกิดการแข็งตัว สามารถเปลี่ยนแปลงรูปร่างได้ ทั้งนี้พลาสติกในรูปแบบนี้จะมีโครงสร้างโมเลกุลเป็นลักษณะโซ่ตรง ซึ่งมีการเชื่อมต่อโพลิเมอร์ที่ค่อนข้างน้อยมาก จึงสามารถที่จะหลอมเหลว เมื่อผ่านแรงอันก็ไม่ทำลายโครงสร้างเดิม เม็ดพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกนี้จะสามารถนำมาขึ้นรูปได้โดยการฉีดพลาสติก และในขณะที่พลาสติกถูกนำเข้าเครื่องฉีดพลาสติก ก็จะถูกทำให้อ่อนตัวและไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกไปได้ด้วยแรงดันและความร้อน

2. เทอร์โมเซตติ้ง (Thermosetting) เป็นพลาสติกที่มีโครงสร้างโมเลกุลเป็นร่างแห ซึ่งเป็นพลาสติกที่มีคุณสมบัติพิเศษ คือ เป็นพลาสติกที่สามารถทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิและทนต่อปฏิกิริยาทางเคมีได้เป็นอย่างดี ทั้งยังเป็นพลาสติกที่เกิดรอยเปื้อนได้ยาก ทนต่อความร้อนและทนต่อความดัน เปลี่ยนแปลงรูปร่างไม่ได้ ไม่มีการอ่อนตัวเมื่อเจอความร้อนที่มีอุณหภูมิสูง จะไหม้และแตกหักเป็นขี้เถ้าสีดำแทน และการที่จะทำให้พลาสติกประเภทนี้เปลี่ยนแปลงเป็นรูปร่าง ๆ ตามต้องการก็จะต้องใช้ความร้อนที่สูงและแรงอัดที่มาก

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538