ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองเกิดขึ้นได้อย่างไร

ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองเกิดขึ้นได้อย่างไร

ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองเกิดขึ้นได้อย่างไร

ฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองเกิดขึ้นได้อย่างไร รอยไหม้เหลือง (Burn mark) เป็นหนึ่งในปัญหาที่พบได้บ่อยในการฉีดพลาสติก รอยไหม้เหลืองมักเกิดขึ้นบริเวณจุดที่พลาสติกเหลวไหลมาชนกัน เช่น บริเวณปากรูหรือบริเวณรอยต่อของชิ้นงาน รอยไหม้เหลืองมีลักษณะเป็นสีเหลืองหรือน้ำตาลเข้ม บางครั้งอาจพบรอยดำด้วยก็ได้

สาเหตุหลักของการเกิดรอยไหม้เหลืองขณะฉีดพลาสติกเกิดจากการที่ พลาสติกเหลวสัมผัสกับความร้อนสูงเป็นเวลานานเกินไป ความร้อนสูงนี้อาจเกิดจากปัจจัยต่างๆ ดังนี้

อุณหภูมิของโลหะในแม่พิมพ์สูงเกินไป

ในกระบวนการฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่ใช้จะถูกทำจากโลหะ เช่น เหล็กหรืออลูมิเนียม ถ้าอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงเกินไป อาจทำให้พื้นผิวของชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดความร้อนเกินไป ซึ่งสามารถทำให้เกิดรอยไหม้เหลืองได้

การระบายความร้อนไม่เพียงพอ

เมื่อชิ้นงานฉีดพลาสติกถูกฉีดแล้ว ความร้อนที่เกิดขึ้นจะต้องระบายออกไปให้เพียงพอ ถ้าไม่มีการระบายความร้อนที่เพียงพอ อุณหภูมิในชิ้นงานฉีดพลาสติกอาจเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดรอยไหม้เหลืองได้

วิธีแก้ไขปัญหาฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลือง

เวลาฉีดพลาสติกที่ผิด

เวลาฉีดพลาสติกเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อคุณภาพของชิ้นงาน ถ้าเวลาฉีดพลาสติกไม่ถูกต้อง อาจทำให้ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลืองได้

สาเหตุที่ทำให้เกิดรอยไหม้เหลือง มาจากการที่พลาสติกเหลวที่ฉีดเข้าไปในแม่พิมพ์เกิดการอัดตัวกันขึ้น ทำให้อุณหภูมิสูงมากขึ้นจนเกิดเป็นรอยไหม้เหลืองขึ้นที่ผิวชิ้นงานพลาสติกได้ ซึ่งส่วนมากจะเกิดรอยไหม้ตรงตำแหน่งสุดท้ายของการไหลของพลาสติกเหลว

วิธีแก้ไขปัญหาฉีดพลาสติกเกิดรอยไหม้เหลือง

  • ปรับอุณหภูมิและความดัน ในกระบวนการฉีดพลาสติกควรปรับอุณหภูมิและความดัน ในกระบวนการฉีดพลาสติกให้เหมาะสม โดยใช้ค่าที่แนะนำจากผู้ผลิตของเครื่องฉีดพลาสติก
  • ใช้แม่พิมพ์ที่เย็นลง ถ้าปัญหาเกิดจากอุณหภูมิของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกสูงเกินไป ควรใช้แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกที่เย็นลง เพื่อลดความร้อนที่เกิดขึ้นในชิ้นงานฉีดพลาสติก
  • ปรับแต่งการระบายความร้อน ควรปรับแต่งการระบายความร้อนให้เพียงพอ โดยใช้การออกแบบที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติก
  • เลือกวัสดุที่เหมาะสม ควรเลือกวัสดุที่เหมาะสมสำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติก เพื่อลดโอกาสในการเกิดรอยไหม้เหลือง
  • ปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติก ควรปรับแต่งเวลาฉีดพลาสติกให้เหมาะสม เพื่อให้พลาสติกเหลวเย็นตัวลงก่อนที่จะแข็งตัว
  • ทำความสะอาดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก เศษพลาสติกหรือคราบสกปรกที่ตกค้างอยู่ในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกอาจทำให้เกิดรอยไหม้เหลืองได้ จึงควรทำความสะอาดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเป็นประจำ
  • ปรับแต่งการออกแบบชิ้นงานฉีดพลาสติก ควรออกแบบชิ้นงานฉีดพลาสติกให้มีความเรียบเนียน ไม่มีจุดที่พลาสติกเหลวไหลมาชนกันมากเกินไป

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538