ฉีดพลาสติกหลายรูปแบบมีขั้นตอนอย่างไร

ฉีดพลาสติกหลายรูปแบบมีขั้นตอนอย่างไร

ฉีดพลาสติกหลายรูปแบบมีขั้นตอนอย่างไร

ฉีดพลาสติกหลายรูปแบบมีขั้นตอนอย่างไร ในกระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูปนั้น มีกระบวนการฉีดพลาสติกในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการฉีดพลาสติกสองสี และการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบ เป็นต้นนะคะ ซึ่งการฉีดพลาสติกทำให้ได้ชิ้นงานที่มีความซับซ้อน เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมการผลิตต่าง ๆ นะคะ และหนึ่งในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปที่หลาย ๆ คนในความสนใจก็คือ การฉีดพลาสติกหลายรูปแบบค่ะ ซึ่งจะมีขั้นตอนการฉีดพลาสติกอย่างไร มาดูกันเลยค่ะ

รับฉีดพลาสติกในจังหวัดนนทบุรี บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด

การฉีดพลาสติกหลายรูปแบบคืออะไร

การฉีดพลาสติกหลายรูปแบบหมายถึง กระบวนการในการผลิตวัตถุด้วยการใช้เครื่องฉีดพลาสติก (plastic injection molding) เพื่อสร้างสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่มีรูปร่างและขนาดตามที่ต้องการ กระบวนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบนี้ เป็นกระบวนการผลิตพลาสติกที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรม ซึ่งสามารถผลิตออกมาในรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ ซึ่งประโยชน์หลักของกระบวนการฉีดพลาสติกหลายรูปแบบคือสามารถผลิตสิ่งของหรือชิ้นส่วนที่มีความซับซ้อนและรายละเอียดที่สูงได้ในปริมาณมาก โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีกระบวนการทำงานที่ซับซ้อนอื่น ๆ ภายหลังเช่น ตัดเย็บหรือแกะออกจากแบบพิมพ์ นอกจากนี้ การฉีดพลาสติกยังช่วยลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากสามารถทำได้เร็วและมีอัตราการผลิตสูงกว่ากระบวนการอื่น ๆ

ฉีดพลาสติกหลายรูปแบบมีขั้นตอนอย่างไร

  1. ฉีดพลาสติกแบบอินเทอร์เวล

ในการฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบอินเทอร์เวลเป็นขั้นตอนการฉีดพลาสติกชนิดเดียวกัน แต่จะมีสีของพลาสติกที่แตกต่างกัน โดยจะฉีดพลาสติกตัวเดียวกันเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งจะมีชุดฉีดพลาสติก 2 ชุด บรรจุพลาสติกเหลวที่สีต่างกัน โดยใช้กลไกทริมมิ่งในการควบคุมเวลาและปริมาณของพลาสติกแต่ละสี ซึ่งการฉีดพลาสติกแบบอินเทอร์เวลจะเน้นลูกเล่นของสีผิวชิ้นงานพลาสติกค่ะ

  1. ฉีดพลาสติกแบบแซนด์วิซ

ขั้นตอนการฉีดพลาสติกแบบแซนด์วิซจะทำการฉีดพลาสติกชนิดแรกเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยการฉีดพลาสติกครั้งแรกจะเป็นส่วนของผิวชิ้นงาน และทำการฉีดพลาสติกชนิดที่ 2 เพื่อทำเป็นแกนคล้ายกับแซนด์วิซ จะอาศัยกลไกทริมมิ่งเป็นตัวควบคุมเวลาและปริมาณพลาสติกเหลวที่ใช้ในแต่ละชุดฉีดพลาสติก

  1. ฉีดพลาสติกแบบมาร์บิง

สำหรับการฉีดพลาสติกแบบมาร์บิงนั้น มีขั้นตอนการฉีดพลาสติกเช่นเดียวกับอินเทอร์เวล แต่จะมีความแตกต่างกันที่ขั้นตอนการฉีดพลาสติกแบบมาร์บิงจะใช้ชุดฉีดพลาสติกเพียงแค่ชุดเดียว ทำให้สีที่เกิดจากการฉีดพลาสติกมีลวดลายที่ไม่สามารถควบคุมได้ค่ะ

  1. ฉีดพลาสติกแบบคอร์แบล็ก

ในส่วนของการฉีดพลาสติกแบบคอร์แบล็กนี้ จะมีขั้นตอนการฉีดพลาสติกที่เหมือนกับแม่พิมพ์ทั่วไป แต่จะแตกต่างตรงที่ ในขณะที่ฉีดพลาสติกชิ้นแรกเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกนั้น พื้นที่บางส่วนของแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกจะถูกปิดด้วยคอร์หรืออินเสิร์ต เมื่อย้ายพลาสติกชิ้นแรกออก จะฉีดพลาสติกชิ้นที่สองเข้าสู่แม่พิมพ์ฉีดพลาสติกโดยจะไม่มีการเปิดแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกหรือที่เรียกว่า Internal Movement in Mould นั่นองค่ะ

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538