ฉีดพลาสติกขึ้นรูปสินค้าแบบรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน

ฉีดพลาสติกขึ้นรูปสินค้าแบบรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน

ฉีดพลาสติกขึ้นรูปสินค้าแบบรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน

ฉีดพลาสติกขึ้นรูปสินค้าแบบรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน การฉีดพลาสติกทั่วไป คือการเติมเม็ดพลาสติกเข้าไปในเครื่องฉีดพลาสติก เมื่อเม็ดพลาสติกผ่านความร้อน และอ่อนตัวลงจนหลอมละลายเป็นของเหลวก่อน แล้วเครื่องฉีดพลาสติกจะฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปยังแม่พิมพ์ ที่ใช้สำหรับขึ้นรูปในแบบต่าง ๆ หลังจากนั้น เครื่องฉีดพลาสติกจะปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์ เพียงเท่านี้ก็จะได้ชิ้นงานพลาสติกตามแบบแม่พิมพ์ที่ต้องการ แต่หากสินค้างานพลาสติกนั้นมีความซับซ้อนมากกว่าการฉีดพลาสติกทั่วไป ต้องมีขั้นตอนในการขึ้นรูปพลาสติกเพิ่มมากขึ้นอีก ซึ่งสามารถนำได้หลายแบบ วันนี้เราจะนำวิธีการฉีดพลาสติกแบบรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน มาฝากกันค่ะ

สำหรับการฉีดพลาสติกแบบการรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อน หรือ (Hard-Soft Combination) เป็นการฉีดพลาสติกขึ้นรูปชิ้นงานที่มีลักษณะชิ้นงานพลาสติกที่คล้ายกันสองรูปแบบ สองวัสดุ คือ การใช้พลาสติกต่างชนิดกัน ฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน แต่การฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบรวมพลาสติกแข็งกับพลาสติดอ่อนเข้าด้วยกันนั้น ชิ้นงานที่ได้จะมีความแตกต่างกันที่ตัวชิ้นงาน ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกที่ฉีดให้กับชิ้นงาน

อิทธิพลมีผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก คุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบนี้ จะใช้พลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic) และกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ (Thermoplastic Elastomer) ฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกเดียวกัน โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้ง 2 ชนิดนี้และทั้ง 2 กลุ่ม จะต้องมีคุณสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ซึ่งพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกจะอยู่ในรูปแบบงานแข็งหรือรูปแบบงานพลาสติกที่เป็นแกน (Core) ส่วนพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์จะอยู่ในรูปแบบอ่อนหรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นผิว (Skin) โดยมีตัวอย่างงานฉีดพลาสติก เช่น ด้ามจับแปลงสีฟัน ด้ามปากกาบางชนิด เป็นต้น

ตามมาดูการขึ้นรูปพลาสติก 4 ประเภท การฉีดพลาสติก injection Molding

สำหรับผู้ประกอบการที่กำลังมองหาโรงงานฉีดพลาสติก ที่สามารถฉีดพลาสติกได้ทุกรูปแบบ บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม เราขอเสนอเพื่อเป็นตัวเลือกหนึ่งในการขึ้นรูปฉีดพลาสติกให้กับคุณ ด้วยประสบการณ์ทำงานด้านฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราสามารถทำงานพรินติ้ง,ซิลค์สกรีน,โลโก้,แพ็คกิ้ง เป็นต้น

……………………………………………………………………………………..

สนใจติดต่อ

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538

sukhumlee@hotmail.com