ทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก

ทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก

ทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก

ทำไมต้องควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก การควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกเป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากอุณหภูมิที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ได้ ซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกับเหตุผลที่เราต้องควบคุมอุณหภูมิในกระบวนการฉีดพลาสติก และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหากไม่มีการควบคุมอุณหภูมิอย่างเหมาะสม

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ใช้ความร้อน หลอมเหลวพลาสติกให้เป็นของเหลว แล้วฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์เพื่อให้แข็งตัวเป็นชิ้นงานที่ต้องการ อุณหภูมิในการฉีดพลาสติกจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อคุณภาพของชิ้นงานที่ได้

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร

อุณหภูมิในการฉีดพลาสติกมีผลต่อปัจจัยต่างๆ ดังนี้

  • ความเรียบเนียนของผิวชิ้นงาน หากอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป พลาสติกจะไหลลื่นมากเกินไป ทำให้ผิวชิ้นงานไม่เรียบเนียน มีรอยคลื่นหรือรอยยับ
  • ความแข็งแรงของชิ้นงาน หากอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป พลาสติกจะแข็งตัวเร็วเกินไป ทำให้ชิ้นงานมีความแข็งแรงต่ำ แตกหักได้ง่าย
  • การไหลของพลาสติก หากอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป พลาสติกจะไหลลื่นเกินไป ทำให้พลาสติกไหลเข้าแม่พิมพ์ไม่เต็ม หรือทำให้เกิดรอยรั่ว
  • การตกผลึกของพลาสติก หากอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกต่ำเกินไป พลาสติกจะตกผลึกไม่สมบูรณ์ ทำให้ชิ้นงานมีสมบัติทางกายภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น ความแข็ง ความเปราะ

ดังนั้น จึงจำเป็นต้องควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกให้เหมาะสมกับวัสดุพลาสติกและกระบวนการฉีดพลาสติก เพื่อให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงและเป็นไปตามความต้องการ

การควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกสามารถทำได้โดยใช้เครื่องฉีดพลาสติกที่มีระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติ โดยเครื่องฉีดพลาสติกจะควบคุมอุณหภูมิของพลาสติกในกระบอกฉีด อุณหภูมิของแม่พิมพ์ และอุณหภูมิของหล่อเย็น เพื่อให้อุณหภูมิของพลาสติกอยู่ในระดับที่เหมาะสม

พิจารณาอุณหภูมิในการฉีดพลาสติก

  • ชนิดของพลาสติก พลาสติกแต่ละชนิดมีอุณหภูมิหลอมเหลวและอุณหภูมิตกผลึกที่แตกต่างกัน
  • ขนาดและรูปร่างของชิ้นงาน ชิ้นงานที่มีขนาดใหญ่หรือรูปร่างซับซ้อน ต้องการอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกสูงกว่าชิ้นงานขนาดเล็กหรือรูปร่างเรียบง่าย
  • ความเร็วในการฉีดพลาสติก ความเร็วในการฉีดพลาสติกที่สูง ต้องการอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกที่สูงกว่าความเร็วในการฉีดพลาสติกที่ต่ำ

โดยปกติอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกจะอยู่ที่ประมาณ 180-300 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ข้างต้น

การควบคุมอุณหภูมิในการฉีดพลาสติกอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ได้ชิ้นงานที่มีคุณภาพสูง ตรงตามความต้องการ และลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาต่างๆ ในการฉีดพลาสติก

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538