คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก มีศัพท์อะไรบ้างนะ Deemark มีคำตอบให้

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก
คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

ในงานแต่ละงานก็มีความยากง่ายที่ต่างกัน และมีคำศัพท์เฉพาะที่เรียก ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือขั้นตอนที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นเราควรรู้ถึงความหมายและเรียกชื่อ ชิ้นส่วน อุปกรณ์ หรือขั้นตอนที่แตกต่าง ๆ ใช้ถูกต้อง วันนี้เรามี คำศัพท์ที่ใช้ให้การฉีดพลาสติก มาฝากกันค่ะ

คำศัพท์ที่ใช้ในการฉีดพลาสติก

Multi-Colored Injection Moulding

คือการใช้วัสดุหรือพลาสติกชนิดเดียวกันแต่สร้างความแตกต่างกันเรื่องสี โดยที่พลาสติกของแต่ละสีจะไม่รวมเป็นเนื้อเดียวกัน แต่จะติดกันและมีแนวเส้นแบ่งอย่างเห็นได้ชัดเจน ลักษณะชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบนี้มีหลากหลายแบบ

Multi-Material Injection Moulding

คืองานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบสองวัสดุ ไม่ใช่แค่การใช้สีที่แตกต่างกัน แต่เป็นการใช้พลาสติกต่างชนิดกันฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานตามที่ต้องการ ซึ่งชิ้นงานในลักษณะนี้จะนิยมใช้พลาสติกทั้งสองชนิดในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกด้วยกันเอง โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดต้องมีสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ลักษณะชิ้นงานฉีดพลาสติกแบบนี้มีหลากหลายแบบ

Hard-Soft Combination

ในส่วนของงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบการรวม พลาสติกแข็งกับพลาสติกอ่อนนั้น มีลักษณะชิ้นงานคล้ายกันกับชิ้นงานแบบสองวัสดุ คือใช้พลาสติกต่างชนิดกันแล้วฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์ตัวเดียวกัน แต่แตกต่างกันที่ชิ้นงานแบบนี้ จะใช้พลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก และกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ ฉีดพลาสติกเข้าในแม่พิมพ์เดียวกัน โดยพลาสติกที่แตกต่างกันทั้งสองชนิดและทั้งสองกลุ่มต้องมีสมบัติที่สามารถรวมตัวกันได้ ซึ่งพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติก จะอยู่ในรูปแบบงานแข็ง หรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นแกน และพลาสติกในกลุ่มเทอร์โมพลาสติกอีลาสโตเมอร์ จะอยู่ในรูปแบบงานอ่อนหรือรูปแบบพลาสติกที่เป็นผิว

Adhesion

คือชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปพลาสติก แบบการเชื่อมติดกันนั้นมีลักษณะชิ้นงานคล้ายกันกับชิ้นงานแบบสองวัสดุ หรือการนำวัสดุที่แตกต่างชนิดมาใช้เพื่อขึ้นรูปงานชิ้นเดียวกัน สิ่งที่ควรพิจารณาในการเลือกวัสดุที่แตกต่าง ชนิดกันมาใช้นั้นคือการเข้าใจสมบัติการยึดเกาะของวัสดุแต่ละชนิด เนื่องจากสมบัติดังกล่าวมีค่าที่แตกต่างกัน ถึงแม้ว่าวัสดุจะอยู่ในกลุ่มพลาสติกเดียวกันก็ตาม สมบัติการยึดเกาะของวัสดุมีค่าที่แตกต่างกันคล้าย ๆ กันกับค่าการหดตัวของพลาสติก การขยายตัวทางความร้อนของพลาสติก และอุณหภูมิในการขึ้นรูปของพลาสติก ในส่วนความแข็งแรงของการยึดเกาะกันระหว่างผิวสัมผัสของชิ้นงานมีอยู่ด้วยกัน 2 ปัจจัย คือ การยึดเกาะกันด้วยพันธะทางเคมี หรือระบบเชิงกล เช่นระบบอันเดอร์คัท (Undercut shapes) เป็นต้น

Assembly Injection Moulding

สำหรับชิ้นงานฉีดพลาสติกขึ้นรูปแบบ การประกอบเป็นงานฉีดพลาสติกที่มีความแตกต่างจากชิ้นงานทั้ง 5 แบบที่กล่าวข้างต้น กล่าวคือชิ้นงานทั้ง 5 แบบเป็นการนำพลาสติกต่างชนิดมารวมกันหรือสามารถเข้ากันได้ เพื่อฉีดพลาสติกขึ้นรูปให้ได้ชิ้นงานตามที่ต้องการ โดยที่อาศัยการเชื่อมติดกันของพันธะเคมี สมบัติการยึดเกาะ ค่าการหดตัวของแต่ละวัสดุ หรือแม้กระทั่งระบบเชิงกล เป็นต้น

บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด เรารับฉีดพลาสติกทุกประเภทด้วยประสบการณ์ฉีดพลาสติกในประเทศไทยและส่งออกมากกว่า 30 ปี เราสามารถผลิตผลงานพลาสติกได้อย่างหลากหลายและมีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เราพร้อมที่จะให้บริการให้คำปรึกษาเรื่องฉีดพลาสติกทุกชนิด ขอแค่คิดและสร้างสรรค์งานขึ้นมา บริษัท ดีมาร์ค สามารถช่วยท่านในการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นสู่สังคมและประเทศชาติได้

tel:0818448224