ความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า

ความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า

ความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า

ความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า ปัจจุบันนิยมนำรอกไฟฟ้ามาใช้งานอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับงานยก หรืองานจำพวกเคลื่อนย้ายสิ่งของ อีกสิ่งหนึ่งที่ควรรู้เลยก่อนใช้งานรอกไฟฟ้า ก็คือการคำนึงถึงความปลอดภัยในระหว่างการใช้งานรอกไฟฟ้า เพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้งาน ซึ่งรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นรอกไฟฟ้าประเภทหนึ่งที่ถูกนำมาใช้งานให้มีความสะดวก และช่วยผ่อนแรงในการยกสิ่งของหรือเคลื่อนย้ายสิ่งของ ซึ่งในปัจจุบันรอกไฟฟ้าที่นิยมนำมาใช้งานมีหลากหลายประเภท โดยรอกโซ่ไฟฟ้าเป็นรอกไฟฟ้าที่สามารถช่วยผ่อนแรงน้ำหนักยก ได้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว และสามารถควบคุมการใช้งานได้เอง โดยรอกโซ่ไฟฟ้ามีคุณสมบัติที่โดดเด่น คือสามารถควบคุมการใช้งานอย่างง่ายดาย มีน้ำหนักเบา สะดวกในการเคลื่อนย้าย แล้วรอกโซ่ไฟฟ้าก็จะมีระบบ Electric & Mechanical Brake อยู่ เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน ซึ่งวันนี้เราจะพามารู้จักความสำคัญของระบบนี้ให้มากขึ้น

ความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า

ระบบ Electric กับ Mechanical Brake  คืออะไร

ระบบ  Electric & Mechanical Brake  เป็นระบบที่หยุดการส่งกำลังการทำงานของมอเตอร์ไฟฟ้า โดยที่สามารถหยุดภายในเวลาที่กำหนด หรือ ตั้งค่าตามที่ต้องการ สามารถหยุดมอเตอร์ได้เอง ต่างจากระบบอื่น ๆ ที่หากต้องการหยุดส่งกำลังให้กับมอเตอร์ จะต้องทำการหยุดจ่ายพลังงานไฟฟ้า หรือตัดไฟที่ให้กับมอเตอร์ ซึ่ง 2 วิธี เป็นวิธีการเบรก มอเตอร์แบบ  3 Three Phase AC induction motor แต่ถึงแม้ทั้ง 2 วิธีนี้ จะทำการหยุดมอเตอร์ได้เหมือนกันก็จริง แต่วิธีการหยุดของ 2 วิธีนี้ไม่เหมือนกัน จึงทำให้นิยมนำมาใช้ในรอกไฟฟ้า เพื่อตัดไฟที่ให้กับมอเตอะร์

ความแตกต่างระหว่าง Electric Brake กับ Mechanical Brake

  • ระบบการหยุดมอเตอร์ แบบ Electric Brake เป็นระบบการหยุด หรือเบรกมอเตอร์ AC induction motor ได้ 2 วิธีการ คือแบบ DC injection และอีกแบบ คือ Power  Disconnection and regenerate power to resistance ซึ่งมีวิธีการหยุดมอเตอร์ สามารถทำได้ ดังต่อไปนี้

-แบบ DC injection เป็นวิธีการหยุดมอเตอร์ หรือเบรกมอเตอร์ แบบอาศัยหลักการแบบสร้างสนามแม่เหล็กที่ขดลวด Stator โดยการจ่ายแรงดันไฟฟ้า DC ไปที่ขดลวดคู่ใดก็ได้ที่ Stator หลังจากที่ตัดแหล่งจ่ายไฟฟ้า  AC ออกจากมอเตอร์แล้ว ตัวมอเตอร์เอง ก็จะเป็น Generator ที่ทำให้เกิดการสร้างสนามแม่เหล็ก เพื่อทำหน้าที่ต้านสนามแม่เหล็ก ที่เกิดจากการจ่ายแรงดันไฟฟ้า  DC เข้าไป จนทำให้โรเตอร์ชะลอความเร็ว และค่อย ๆ หมุนช้าลง จนหยุดหมุนการทำงาน ซึ่งความเร็วในการหยุดหมุนของ วิธีนี้ ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณกระแสและแรงดัน DC ที่จ่ายให้กับขดลวด และวิธีการนี้ เมื่อมอเตอร์หยุดหมุนแล้ว ต้องตัดแหล่งจ่ายไฟ DC ออกด้วย ไม่อย่างนั้น จะทำให้มอเตอร์กินกระไฟมากไป จนทำให้มอเตอร์ไหม้ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูง

-แบบ Power Disconnection and regenerate power to resistance เป็นวิธีการหยุดมอเตอร์ หรือ เบรกมอเตอร์ โดยการตัดแหล่งจ่ายกระแสไฟมอเตอร์ออก และต่อ R Brake หรือ Resistance Brake เพื่อหมุนพลังงานที่ถูกจ่ายออกมาจากมอเตอร์ให้แปรเปลี่ยนไปอยู่ในรูปแบบพลังงานความร้อน เพราะมอเตอร์จะทำหน้าที่เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน ในขณะที่หยุดหมุน

  • ระบบการหยุดมอเตอร์ แบบ Mechanical Brake เป็นระบบ การหยุด หรือ เบรกมอเตอร์ AC induction motor แบบอาศัยความเสียดทาน Friction เพื่อช่วยชะลอความเร็วของมอเตอร์ จนกระทั่งตัวมอเตอร์หยุดหมุน เป็นระบบที่ต้นไม่สูงมากนัก
ความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า

ระบบ Electric & Mechanical Brake ที่อยู่ในรอกโซ่ไฟฟ้า

เมื่อนำระบบหยุดมอเตอร์ หรือเบรกมอเตอร์ ทั้ง 2 แบบมาอยู่เป็นส่วนหนึ่งของเครื่องจักรอย่าง รอกไฟฟ้าประเภทรอกโซ่ไฟฟ้า ก็จะช่วยทำให้มีความปลอดภัยเพิ่มมากขึ้นด้วย ระบบ Electric Brake ที่จะทำให้กระแสไฟฟ้ากระแสตรง มีความเสถียรมากขึ้น เป็นเบรกไฟฟ้าที่เป็นอุปกรณ์ Safety Device ส่วน ระบบ Mechanical Brake ก็เป็นระบบเบรก ที่มาช่วยในเรื่องการคำนวณระบบเบรกให้ตรงกับโหลดของรอกได้อย่างแม่นยำ โดยรอกไฟฟ้าประเภทรอกโซ่ไฟฟ้า ทีมีระบบ Electric& Mechanical Brake อยู่ในตัวก็จะทำให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

และนี่ก็คือบทความเกี่ยวกับความสำคัญของ ระบบ Electric กับ Mechanical Brake ในรอกโซ่ไฟฟ้า ซึ่งรอกไฟฟ้าแต่ละประเภทมีระบบที่ใช้ในการรักษาความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้งานอยู่ ซึ่งผู้ใช้งานต้องเรียนรู้ระบบเหล่านั้นด้วย แอดมินหวังว่าบทความเรื่องนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจเกี่ยวกับรอกไฟฟ้าไม่มากก็น้อย ถ้าหากใครที่สนใจเกี่ยวกับรอกไฟฟ้าก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมเข้ามาได้ที่ www.siamkito.co.th เพราะเราเป็นผู้นำเข้าและจำหน่าย รอกไฟฟ้า รอกโซ่ไฟฟ้า รอกสลิงไฟฟ้า รอกมือสาว รอกมือโยก ที่มีคุณภาพ และยังมีผู้เชี่ยวชาญคอยให้คำแนะนำตั้งแต่ขั้นตอนการเลือกซื้อไปยังขั้นตอนการติดตั้งเลยทีเดียว

หากท่านใดที่สนใจหรือต้องการสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้เลยที่

เบอร์โทร : 063-272-8555

Email : contact@siamkito.co.th

Facebook : @SIAMKITOCorporation

Line ID : @siamkito

ติดต่อ สนใจรอกไฟฟ้า