ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิค คุณอาจจะเคยได้ยินคำว่าไฮดรอลิค แต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไร วันนี้เราจะมาทำความรู้จักไฮดรอลิคกันว่าไฮดรอลิคคืออะไร และใช้ทำอะไร ซึ่งในปัจจุบันนั้นระบบไฮดรอลิคเป็นระบบที่ใช้งานกันอยู่อย่างกว้างขวาง โดยคำว่าไฮดรอลิคที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมนั้น หมายถึง การไหลของของเหลวทุกชนิดที่ใช้ในระบบ เพื่อเป็นสารตัวกลางในการส่งถ่ายกำลังงานในการเปลี่ยนแหล่งกำลังงานของไหลให้เป็นกำลังงานกล

ระบบไฮดรอลิคคืออะไร

          ไฮดรอลิค เป็นระบบที่มีการส่งถ่ายพลังงานของของไหลที่เป็นตัวขับเคลื่อนการทำงานในรูปแบบอัตราการไหลและความดันเปลี่ยนเป็นพลังงานกล โดยผ่านตัวกระทำ เช่น กระบอกสูบ  ในอุตสาหกรรมและงานก่อสร้าง นิยมใช้น้ำมันไฮดรอลิคเป็นตัวกลางในการส่งถ่ายพลังงาน เพราะว่าน้ำมันไฮดรอลิคมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือ ไม่สามารถยุบตัวได้ ซึ่งทำให้การส่งถ่ายพลังงานมีประสิทธิภาพ

ส่วนสำคัญของระบบไฮดรอลิค

          1.แหล่งจ่ายพลังงาน ทำหน้าที่ส่งน้ำมันเข้าสู่ระบบ โดยมีมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์เป็นตัวขับปั๊มไฮดรอลิคให้หมุนเพื่อดูดน้ำมันจากถังพักเข้ามาในปั๊ม แล้วส่งออกไปยังระบบไฮดรอลิค

          2.ระบบควบคุมการทำงาน ใช้ควบคุมการทำงานของกระบอกไฮดรอลิค ที่ทำการควบคุมทิศทางการไหลของน้ำมันไฮดรอลิค ทำให้กระบอกเคลื่อนที่เข้าออกได้ และควบคุมความดันของน้ำมันเพื่อจำกัดความดันให้เป็นไปตามที่ต้องการในการใช้งานต่างๆ

          3.อุปกรณ์ทำงาน ทำหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานจากไฮดรอลิคเป็นพลังงานกล เพื่อกระทำต่อภาวะโหลด ส่วนใหญ่อุปกรณ์ทำงานจะมีสองประเภทใหญ่ คือ กระบอกสูบ จะส่งถ่ายพลังงานในแนวเชิงเส้น และ มอเตอร์ไฮดรอลิค จะส่งถ่ายพลังงานในแนวรัศมี

ข้อดีของระบบไฮดรอลิค

1.อุปกรณ์ทำงานมีขนาดเล็ก และมีน้ำหนักเบากว่าอุปกรณ์ทางการไฟฟ้าและกลไก ซึ่งสามารถออกแบบให้ตัวเครื่องมีแรงมากได้ เมื่อเปรียบเทียบกับขนาดของเครื่องจักร โดยจะต้องออกแบบให้แรงดันของน้ำมันไฮดรอลิคสูงในกรณีที่ต้องการแรงมาก

2.ง่ายต่อการควบคุม ระบบควบคุมในทางกลไกจะต้องมีจุดหมุน จุดต่อต่างๆ มาก จะต้องใช้ข้อต่อและโซ่มากมาย ทำให้ยากต่อการแก้ไข และดัดแปลง

3.ง่ายต่อการควบคุมโหลด ถ้าติดตั้งวาล์วปลดแรงดันในวงจร จะสามารถป้องกันแรงดันที่สูงผิดปกติได้ และจะควบคุมแรงดันได้เป็นอย่างดี ป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับอุปกรณ์ไฮดรอลิคที่มีแรงดันสูง และจะควบคุมให้มีแรงดันคงที่ได้

4.ง่ายต่อการเพิ่มอุปกรณ์ทำงาน สามารถเพิ่มอุปกรณ์ทำงานได้ โดยเพิ่มจุดต่อพ่วงแล้วใส่อุปกรณ์ทำงานพ่วง ก็จะทำให้สามารถใช้งานได้ทันทีโดยไม่จำเป็นที่จะต้องแก้ไขวงจรทั้งหมด

          จะเห็นได้ว่าปัจจุบันนี้ไฮดรอลิคเป็นระบบที่ใช้งานกันอย่างแพร่หลาย ซึ่งแน่นอนว่าคุณคงจะเข้าใจเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิคมากขึ้น ซึ่งถ้าคุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานของระบบไฮดรอลิคจะทำให้สามารถเข้าใจการทำงานได้มากยิ่งขึ้น และจะสามารถใช้งานระบบไฮดรอลิคได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย