ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก ในการผลิตสินค้าพลาสติก

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก

อิทธิพลที่มีผลต่อคุณภาพต่อการฉีดพลาสติก สำหรับการฉีดพลาสติกแล้ว

ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก ณ ปัจจุบันอุตสาหกรรมพลาสติก เป็นอุตสาหกรรมที่เติบโตเป็นอย่างมากด้วย ด้วยความต้องการของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น และด้วยคุณสมบัติของพลาสติก ที่มีความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน สามารถผลิตได้จำนวนมาก  แถมสินค้าที่ผลิตมาจากพลาสติกก็มีราคาถูกจึงทำให้เป็นที่ต้องการในท้องตลาด แต่ในการผลิตสินค้าพลาสติกก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีข้อผิดพลาดหรือสินค้าเสียหาย วันนี้เราจึงจะพาคุณไปดูข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก

รับฉีดพลาสติกในจังหวัดนนทบุรี บริษัท ดีมาร์ค อุตสาหกรรม จำกัด
  1. ชิ้นงานฉีดพลาสติกไม่เต็มอัน สำหรับข้อผิดพลาดนี้ มักจะพบเจอในขั้นตอนแรกของการขึ้นรูปพลาสติก อาจเกิดจากการปรับตั้งปริมาตรและระยะการฉีดพลาสติกที่ไม่เหมาะสม เราควรปรับการตั้งค่าที่เครื่องฉีดพลาสติกใหม่ อาจจะเพิ่มอุณหภูมิ ความดัน และความเร็ว ของเครื่องฉีดพลาสติกก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรื่องดังกล่าวได้
  2. ชิ้นงานเกิดรอยยุบ โดยทั่วไปแล้วการเกิดรอยยุบบนผิวของชิ้นงาน เกิดจากการปรับการตั้งค่าปริมาตรการฉีดพลาสติก แต่ไม่ได้ปรับความดันที่ยังคงค้างอยู่ภายในเครื่อง ซึ่งการเกิดรอยยุบบนผิวของชิ้นงาน เกิดการหดตัวของชิ้นงาน ในขณะที่เย็นตัวภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฉีดพลาสติก ชิ้นงานที่มีความหนามาก หรือที่บริเวณแนวเสริม ความแข็งแรงของชิ้นงาน
  3. โพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน การเกิดโพรงอากาศภายในชิ้นงาน อาจมีสาเหตุมาจากการหดตัวของชั้นแกนกลางภายในชิ้นงาน ในช่วงระหว่างการเย็นตัวภายในแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ซึ่งหากบริเวณชั้นผิวของชิ้นงานที่แข็งตัวมีความหนามาก ทำให้พลาสติกหลอมเหลวที่บริเวณชั้นแกนกลางไม่สามารถหดตัวได้ ส่งผลให้เกิดช่องว่างหรือโพรงอากาศที่เป็นสุญญากาศ ที่บริเวณชั้นแกนกลางของชิ้นงาน โดยปกติแล้วแนวทางการลดโพรงอากาศที่เกิดขึ้นภายในชิ้นงาน สามารถทำได้เช่นเดียวกับการแก้ปัญหารอยยุบที่เกิดขึ้นบนผิวของชิ้นงาน
  4. รอยเชื่อมประสานเกิดจากการเชื่อมที่พลาสติก มีสาเหตุเกิดจากโพรงแม่พิมพ์ ที่มีทางเข้ามากกว่า 1 ตำแหน่ง ชิ้นงานมีความซับซ้อน หรือชิ้นงานมีความหนาผนังที่แตกต่างกันมาก ส่งผลให้ความแข็งแรงของชิ้นงานที่บริเวณรอยเชื่อมประสานมีลดลง โดยเฉพาะพลาสติกที่เสริมแรงด้วยเส้นใย การเกิดรอยเชื่อมประสานมีสาเหตุหลักมาจากการออกแบบแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก ที่ไม่เหมาะสม
  5. ชิ้นงานหดตัว โดยปกติแล้วการหดตัวของชิ้นงานเทอร์โมพลาสติก จะเกิดขึ้นมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับโครงสร้างของพลาสติกชนิดนั้น ๆ (0.1-2.5%) โดยพลาสติกที่มีโครงสร้างเป็นกึ่งผลึก จะเกิดการหดตัวที่มากกว่าพลาสติก ที่มีโครงสร้างแบบสันนิษฐาน ซึ่งปริมาณการหดตัวของชิ้นงาน ที่ผ่านกระบวนการฉีดพลาสติกขึ้นรูป สามารถพิจารณาได้จากกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง ความดัน ปริมาตร และอุณหภูมิ หรือที่เรียกว่า PVT diagram

นอกจากปัญหาที่เราได้นำมาฝากกัน แล้วยังมีปัญหาอีกมาย ที่มักเกิดขึ้นในการฉีดพลาสติก ซึ่งปัญหาเหล่านี้มีเกิดขึ้นกับการมองข้ามสิ่งเล็ก ๆ น้อย ๆ ที่คุณอาจจะมองข้ามไป แต่สิ่งเหล่านี้มีผลต่อชิ้นงานของคุณมากค่ะ

…………………………………………………………….

สนใจติดต่อฉีดพลาสติก

DEEMARK INDUSTRY CO., LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538