ข้อดี-ข้อเสียของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ข้อดี-ข้อเสียของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ข้อดี-ข้อเสียของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ข้อดี-ข้อเสียของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ข้อดี-ข้อเสียของชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป ในปัจจุบันมีโครงการหมู่บ้านจัดสรร และคอนโดมิเนียมเกิดขึ้นมากมาย ระบบการก่อสร้างแบบ Precast concrete จึงถูกนำมาใช้เพื่อตอบสนองการขยายตัวที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว เจ้าของบ้านจึงควรจะต้องรู้จักระบบ Precast concrete เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ในการเลือกที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพ ให้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง ซึ่งระบบการก่อสร้างอาคารในปัจจุบันมีการพัฒนาไปอย่างมาก ระบบPrecast concrete หรือ ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นอีกระบบหนึ่งที่ถูกพัฒนาขึ้นมาให้เป็นอีกทางเลือกในการก่อสร้าง และชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมักจะใช้กับงานอาคารที่เป็นโครงการ อย่างเช่น บ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม ที่มีรูปแบบอาคารเหมือนกันในจำนวนมาก ทำให้ทางผู้ประกอบการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จึงลงทุนสร้างโรงงาน เพื่อหล่อชิ้นส่วนของอาคารล่วงหน้า เมื่อถึงช่วงเวลาการก่อสร้างจึงจะขนส่งชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปออกมาเพื่อไปติดตั้งที่หน้างาน และในบทความนี้เราจะมาบอกถึงข้อดีและข้อเสียของการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปในงานก่อสร้างกันนะคะ

ข้อดีของการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

 • ลดปัญหาในด้านการขาดแคลนแรงงานได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจะเป็นการนำชิ้นส่วนที่ผลิตจากโรงงานและนำมาติดตั้งบริเวณสถานที่ก่อสร้าง และการก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปสามารถลดงานก่อและฉาบได้ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการขาดแรงงานของส่วนนี้ได้เป็นอย่างดี
 • ลดระยะเวลาในการก่อสร้างได้เมื่อเทียบกับระบบการก่อสร้างปกติ สามารถก่อสร้างได้อย่างสะดวกเรียบร้อยมากขึ้น เนื่องจากต้องมีการเตรียมการวางแผนตั้งแต่การออกแบบโครงสร้าง และมีการควบคุมการผลิตชิ้นส่วนการก่อสร้างจากโรงงานผลิตชิ้นส่วน
 • ลดมลภาวะเรื่องฝุ่น และเสียงในขณะการก่อสร้าง ในบริเวณสถานที่ก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
 • ลดต้นทุนในการก่อสร้าง เมื่อมีการก่อสร้างรูปแบบอาคารที่ซ้ำกันเป็นจำนวนมาก และจากการออกแบบที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนสามารถลดการใช้วัสดุอย่างชิ้นเปลือง
 • โครงสร้างของอาคารระบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีความแข็งแรงมากกว่าเมื่อเทียบกับระบบก่อสร้างปกติ เนื่องจากมีองค์ประกอบของโครงสร้างอาคารสามารถรับแรงได้

ข้อเสียของการใช้ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

 • ต้องมีการเตรียมงานที่รอบคอบ และครอบคลุมทุกขั้นตอนของการก่อสร้างซึ่งจะทำให้ปริมาณงาน ในส่วนของการเตรียมงานและจัดทำ Shop Drawing มากขึ้น เมื่อเทียบกับการก่อสร้างระบบปกติ เนื่องจากต้องคำนึงถึง การผลิต การขนส่ง และการติดตั้งเป็นอย่างมาก
 • การออกแบบในด้านความสวยงามของโครงสร้างอาคารจะทำได้ยากขึ้น เนื่องจากผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จำเป็นต้องมีการออกแบบชิ้นส่วนที่มีรูปแบบที่ง่ายต่อการผลิต การขนส่ง และการติดตั้ง จึงทำให้เป็นข้อจำกัดในการออกแบบของการก่อสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป
 • ข้อจำกัดของขนาดชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป จะขึ้นอยู่กับการขนส่งและอุปกรณ์การยกติดตั้ง เช่น ขนาดของรถขนส่ง การรับน้ำหนักของถนน และขนาดของรถเครน หากมีการออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่มีขนาดใหญ่จะต้องเป็นรถขนส่งที่ออกแบบเฉพาะ และมีอุปกรณ์ยกติดตั้งที่มีขนาดพิเศษ และจะทำให้การติดตั้งยากลำบากมากยิ่งขึ้น
 • การออกแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปต้องคำนึงถึงรูปแบบของชิ้นส่วนที่มีจำนวนมากและขนาดเดียวกัน เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพในการผลิตสูงสุด และลดต้นทุนวัสดุในการทำแบบหล่อ
 • ความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปจะขึ้นอยู่กับความแข็งแรงของจุดต่อที่เชื่อมชิ้นส่วน สำเร็จรูปแต่ละส่วนเข้าด้วยกัน ซึ่งมีความซับซ้อนในการผลิตและการติดตั้งที่ทำได้ยาก
 • การก่อสร้างด้วยชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป โดยทั่วไปแล้วแผ่นพื้นและผนังจะมีรอยต่อซึ่งเสี่ยงต่อการรั่วซึมเมื่อสัมผัสน้ำ
 • มีการลงทุนในระยะแรก เนื่องจากการสร้างโรงงานผลิตชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป

ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปมีจุดเด่นในเรื่องของต้นทุนการก่อสร้างอาคาร ซึ่งต้นทุนในการก่อสร้างลดลงหากเทียบกับการก่อสร้างแบบปกติ เนื่องจากระยะเวลาในการก่อสร้างที่เร็วขึ้น ส่งผลให้ค่าแรงช่างถูกลง คุณภาพของงานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐานเนื่องจากผลิตในโรงงาน สามารถเปิดโครงการได้รวดเร็วทันความต้องการของตลาด และยังนำระบบการก่อสร้างแบบชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปไปใช้กับโครงการอื่น ๆ ต่อไปได้อีกด้วย

หากใครที่กำลังจะสร้างบ้านหรือเปิดโครงการเกี่ยวกับคอนโดมิเนียมอยู่ขอแนะนำผนังคอนกรีตสำเร็จรูปให้เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการสร้างบ้านของคุณ บริษัท ซีโมลด์ จำกัด เรามีบริการทำชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป หรือสนใจอยากจะทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลาย จากแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลาย และยังเป็นผู้จำหน่ายน้ำยาโพลียูเทรน Polyurethane เพื่อใช้ทำแม่พิมพ์คอนกรีตพิมพ์ลาย PU Rubber Mold for Concrete Precast Mold, GFRC Mold แม่พิมพ์ Stamp Concrete , แม่พิมพ์หล่อหินทรายเทียม เป้าหมายของเราคือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างให้มีความสวยงาม ดูทันสมัย รูปลักษณ์ที่แตกต่างอันเป็นอัตลักษณ์ของแต่ละสถานที่ด้วยต้นทุนที่ประหยัด ด้านเงิน และ เวลา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร.092-353-5928

…………………………………

สนใจติดต่อ

C MOULD CO., LTD. บริษัท ซีโมลด์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

Address: 49 หมู่ 5 ต.บางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

Email: info@cmould.co.th

Phone:  092-3535928 , 089-203-7549 คุณอ๋อย