ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง?

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง? หากคุณเคยใช้วัตถุดิบพลาสติกในการผลิตสินค้า คุณอาจสงสัยว่าเครื่องฉีดพลาสติกทำงานอย่างไร โดยเครื่องฉีดพลาสติกเป็นเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าพลาสติกในปริมาณมาก ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกเป็นเครื่องมือที่มีขั้นตอนการทำงานหลายขั้นตอน และใช้ระบบต่างๆ เพื่อให้เกิดการฉีดพลาสติกได้อย่างถูกต้องและมีคุณภาพสูงค่ะ แล้วเครื่องฉีดพลาสติกมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรบ้าง มาดูกันเลยค่ะ

เครื่องฉีดพลาสติก
 1. ระบบป้อนวัตถุดิบ (Feeding System)

ระบบป้อนวัตถุดิบมีหน้าที่ป้อนเม็ดพลาสติกเข้าสู่ระบบการฉีด โดยมีอุปกรณ์ต่างๆ เช่น ถังบรรจุ สกรูป้อน เป็นต้น โดยวัตถุดิบจะถูกเตรียมไว้ในถังบรรจุ และถูกเชื่อมต่อกับสกรูป้อน เมื่อเครื่องฉีดพลาสติกทำงาน สกรูจะหมุนเพื่อดึงวัตถุดิบเข้าสู่โซนการหลอม

 1. ระบบหลอมพลาสติก (Plasticizing System)

ระบบหลอมพลาสติกเป็นส่วนที่ทำหน้าที่หลอมเหลวพลาสติกก่อนฉีด โดยให้ความร้อนและความดัน เพื่อให้พลาสติกมีความหลอมเหลวพอเหมาะสำหรับการฉีด ระบบนี้ประกอบด้วยเครื่องทำความร้อน และกระบอกหลอม ซึ่งผ่านกระบวนการทำความร้อนและกดอัดพลาสติกให้เป็นเนื้อเยื่อเหมือนของเหลว

 1. ระบบฉีด (Injection Unit)

ระบบฉีดเป็นส่วนหลักที่ทำหน้าที่ฉีดพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ ประกอบด้วยสกรูฉีด กระบอกฉีด และโนซเซิล เมื่อพลาสติกหลอมเหลวจะไหลเข้าไปเติมในช่องว่างของแม่พิมพ์ โดยการฉีดจะใช้ความดันที่สูงเพื่อให้พลาสติกถูกส่งไปยังแม่พิมพ์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง
 1. แม่พิมพ์ (Mold)

แม่พิมพ์เป็นส่วนที่กำหนดรูปร่างของผลิตภัณฑ์ โดยพลาสติกหลอมเหลวจะไหลเข้าไปเติมในช่องว่างของแม่พิมพ์ และรับรู้รูปร่างของผลิตภัณฑ์ที่จะเกิดขึ้น แม่พิมพ์สามารถออกแบบได้ในรูปแบบที่ต้องการ โดยใช้วัตถุดิบที่เหมาะสม เช่น เหล็ก, อลูมิเนียม, หรือแม้กระทั่งเครื่องพิมพ์ แม่พิมพ์จะสร้างรูปร่างของผลิตภัณฑ์และควบคุมการระบายความร้อนให้เหมาะสม

 1. ระบบควบคุม (Control System)

ระบบควบคุมเป็นส่วนที่คอยควบคุมการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด ทั้งในเรื่องอุณหภูมิ ความดัน เวลาฉีด เวลาหล่อเย็น เป็นต้น ระบบนี้ใช้เทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ เพื่อให้การฉีดพลาสติกเป็นไปตามแผน และให้ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง

กระบวนการฉีดพลาสติกสามารถแบ่งออกเป็น 4 ขั้นตอนหลัก ดังนี้

 1. จังหวะปิดแม่พิมพ์ (Clamping) แม่พิมพ์จะปิดเข้าหากันเพื่อกักเก็บพลาสติกหลอมเหลว
 2. จังหวะฉีด (Injection) สกรูป้อนจะหมุนวนพลาสติกหลอมเหลวเพื่อดันพลาสติกหลอมเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์
 3. จังหวะพัก (Holding) สกรูป้อนจะหยุดหมุนเพื่อให้พลาสติกหลอมเหลวแข็งตัว
 4. จังหวะเปิดแม่พิมพ์ (Opening) แม่พิมพ์จะเปิดออกเพื่อปลดชิ้นงานออกจากแม่พิมพ์
ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

การฉีดพลาสติก

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการที่ต้องใช้อุณหภูมิและความดันสูง เพื่อให้พลาสติกหลอมเหลวและไหลเข้าสู่แม่พิมพ์ได้ตามต้องการ อุณหภูมิและความดันที่ใช้ในการฉีดพลาสติกจะแตกต่างกันไปตามชนิดของพลาสติกที่ใช้

อุณหภูมิในการฉีดพลาสติกโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 150-300 องศาเซลเซียส ความดันในการฉีดพลาสติกโดยทั่วไปจะอยู่ในช่วง 50-1000 MPa

การควบคุมอุณหภูมิและความดันในการฉีดพลาสติก

อุณหภูมิและความดันในการฉีดพลาสติกเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก การควบคุมอุณหภูมิและความดันในการฉีดพลาสติกให้เหมาะสมจึงมีความสำคัญ

ระบบควบคุมของเครื่องฉีดพลาสติกจะทำหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิและความดันในการฉีดพลาสติก โดยอาศัยข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิ เซ็นเซอร์วัดความดัน เป็นต้น

ขั้นตอนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกมีอะไรบ้าง

ข้อดีของการฉีดพลาสติก

 • สามารถผลิตชิ้นงานที่มีรูปร่างและขนาดหลากหลาย
 • สามารถผลิตชิ้นงานที่มีความละเอียดสูง
 • สามารถผลิตชิ้นงานที่มีปริมาณมาก

ข้อเสียของการฉีดพลาสติก

 • ต้องใช้เครื่องจักรที่มีราคาสูง
 • ต้องใช้แรงงานที่มีทักษะ
 • ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าสูง

กระบวนการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกประกอบด้วยระบบป้อนวัตถุดิบ ระบบหลอมพลาสติก ระบบฉีด แม่พิมพ์ และระบบควบคุม เครื่องฉีดพลาสติกสามารถผลิตชิ้นงานพลาสติกได้อย่างสมบูรณ์และมีคุณภาพสูง การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกจะใช้ระบบป้อนวัตถุดิบในการป้อนเม็ดพลาสติก หลังจากนั้นจะมีการหลอมพลาสติกเพื่อให้เหลวพอเหมาะสำหรับการฉีด เมื่อพลาสติกเหลวพอเหมาะแล้ว จะถูกฉีดเข้าสู่แม่พิมพ์ โดยแม่พิมพ์จะกำหนดรูปร่างของผลิตภัณฑ์ ในขณะเดียวกัน ระบบควบคุมจะคอยควบคุมการทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกทั้งหมด เช่น อุณหภูมิ ความดัน เวลาฉีด เวลาหล่อเย็น เป็นต้น ทำให้ผลิตภัณฑ์ที่ได้ออกมามีคุณภาพและรูปร่างที่ถูกต้อง

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538