การออกแบบแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การออกแบบแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การออกแบบแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การออกแบบแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก

การออกแบบแม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก ในการออกแบบแม่พิมพ์พลาสติกในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีจำนวนมาก ๆ จำเป็นต้องอาศัยแม่พิมพ์ที่สามารถครอบคลุมถึงคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ให้ได้ทั้งรูปทรง ขนาด น้ำหนัก ตามที่ผู้ออกแบบกำหนดไว้ วันนี้แอดมินเลยมีข้อมูลเกี่ยวกับการทำแม่พิมพ์มาฝากสำหรับใครที่อยากออกแบบบรรจุภัณฑ์พลาสติกใหม่

แม่พิมพ์บรรจุภัณฑ์พลาสติก คือ แม่พิมพ์ที่ใช้ในการผลิตชิ้นส่วน หรือผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกต่าง ๆ ซึ่งรูปร่างลักษณะของผลิตภัณฑ์ ชนิดของพลาสติกที่ใช้ในการผลิต และความสะดวกรวดเร็วในการผลิต จะเป็นเหตุผลหลักที่ส่งผลต่อชนิดของแม่พิมพ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็นการกำหนดรูปแบบของตัวบรรจุภัณฑ์ ให้เกิดเป็นลักษณะต่าง ๆ ออกมาให้สามารถมองเห็น และสัมผัสได้ จำเป็นต้องผ่านกระบวนการต่าง ๆ ทางการออกแบบ และการผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งโดยรวมแล้วจะพิจารณาจากวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนตามหลักเกณฑ์ที่ว่า ออกแบบทำไม กลุ่มลูกค้าเป็นอย่างไร เป็นต้น ซึ่งนักออกแบบจะนำข้อมูลพวกนี้มาผสมผสานความคิด เพื่อให้ได้บรรจุภัณฑ์ที่มีความเหมาะสม และเป็นไปตามความต้องการของตลาด

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : freepik.com

กระบวนการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การศึกษาเบื้องต้น เป็นกระบวนการเตรียมแผนการออกแบบ จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เช่น การตลาด การผลิต ต้นทุน ประเภทวัสดุที่ใช้ รูปร่างที่ต้องการ และความต้องการของผู้ใช้ เป็นต้น เพื่อกำหนดเป็นแนวทางในการออกแบบบรรจุภัณฑ์

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ เมื่อได้ข้อมูลเบื้องต้น และแนวทางของบรรจุภัณฑ์แล้วจึงนำมาประมวลผลเพื่อให้ออกแบบมาเป็นบรรจุภัณฑ์ ในรูปแบบของหน้าที่การใช้งาน และรูปทรงด้วยการร่างภาพ หรือสร้างเป็นหุ่นจำลองที่มีรายละเอียด เพื่อประกอบการอธิบายในการตัดสินสร้างเป็นบรรจุภัณฑ์จริง ๆ

เมื่อการออกแบบเบื้องต้นได้รับการยืนยันให้ดำเนินการผลิตแล้ว ผู้ออกแบบต้องดำเนินการเสนอบรรจุภัณฑ์ในรูปแบบจริงที่สื่อความหมายให้เข้าใจได้ ซึ่งในส่วนนี้คือการเขียนแบบงานที่แสดงโครงสร้างและสัดส่วน ตลอดจนรายละเอียดปลีกย่อยเพื่อขยายความชัดเจนของบรรจุภัณฑ์นั้น

ขอบคุณรูปภาพจากเว็บ : freepik.com

ในปัจจุบันการออกแบบแม่พิมพ์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีการนำคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยให้การออกแบบมีความแม่นยำ และถูกต้องมากยิ่งขึ้น แต่การออกแบบจะให้สมบูรณ์ได้นั้น บุคลากรที่ทำงานด้านนี้ต้องมีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างแม่พิมพ์มาก่อน เพื่อนำประสบการณ์มาใช้ให้เกิดประโยชน์ในระหว่างการออกแบบต่อไป

หากใครที่กำลังหาบรรจุภัณฑ์พลาสติกอยู่ วี.เค.พลาสติก เรารับออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเรามีประสบการณ์ในวงการอุตสาหกรรมมากกว่า 30 ปี เรามีทีมงานที่มากประสบการณ์คอยให้คำปรึกษา ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกแบบบรรจุภัณฑ์ หรือการผลิตบรรจุภัณฑ์ สามารถสอบถาม และปรึกษากับเราได้ นอกจากนี้เรายังมีบริการออกแบบ และผลิตบรรจุภัณฑ์เพื่อช่วยให้คุณสามารถเป็นเจ้าของบรรจุภัณฑ์ที่สวยงามในรูปแบบของตนเองได้ในราคาที่ย่อมเยา อีกทั้งเรายังมีบริการสำหรับให้คำปรึกษาแนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มทำธุรกิจอีกด้วย

สนใจผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่

Tel : 02 529 5961

Line@ : @479hrrbs

Website : www.vkplastic.com