การผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ (2)

การผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์

การผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกลมนิวเมติกส์เป็นอุปกรณ์ที่ทำหน้าที่แปลงพลังงานความดันของอากาศอัดให้เป็นพลังงานกลเพื่อทำงาน กระบอกลมนิวเมติกส์ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่าง ๆ เช่น อุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมก่อสร้าง อุตสาหกรรมยานยนต์ 

การผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์

การผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ประกอบด้วยขั้นตอนหลัก ๆ ดังนี้

 1. การออกแบบ

ขั้นตอนแรกคือการออกแบบกระบอกลมนิวเมติกส์ตามความต้องการใช้งาน โดยพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เช่น ขนาด แรงดันใช้งาน ความเร็วเคลื่อนที่ ระยะเคลื่อนที่

 1. การเตรียมวัสดุ

วัสดุที่ใช้ผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ ได้แก่ เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม พลาสติก เป็นต้น วัสดุจะถูกตัดและขึ้นรูปตามแบบที่กำหนด

 1. การประกอบ

ชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกระบอกลมนิวเมติกส์จะถูกนำมาประกอบเข้าด้วยกัน เช่น กระบอกสูบ ก้านสูบ ซีล อุปกรณ์ยึด

 1. การทดสอบ

กระบอกลมนิวเมติกส์จะถูกทดสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า

ขั้นตอนการผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์อาจแตกต่างกันไปตามประเภทและขนาดของกระบอกลมนิวเมติกส์ โดยทั่วไป ขั้นตอนการผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์จะรวมถึงขั้นตอนดังต่อไปนี้

 • การผลิตกระบอกสูบ

กระบอกสูบเป็นชิ้นส่วนหลักของกระบอกลมนิวเมติกส์ กระบอกสูบจะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก สเตนเลส อะลูมิเนียม กระบอกสูบจะถูกขึ้นรูปเป็นท่อทรงกระบอก โดยมีรูตรงกลางสำหรับก้านสูบเคลื่อนที่

 • การผลิตก้านสูบ

ก้านสูบเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ส่งผ่านแรงดันของอากาศอัดไปยังชิ้นงาน ก้านสูบจะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก สแเตนเลส อะลูมิเนียม ก้านสูบจะถูกขึ้นรูปเป็นแท่งทรงกระบอก โดยมีรูตรงกลางสำหรับเชื่อมต่อกับกระบอกสูบ

 • การผลิตซีล

ซีลเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้อากาศรั่วไหลออกจากกระบอกลมนิวเมติกส์ ซีลจะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีความยืดหยุ่น เช่น ยาง พลาสติก เป็นต้น

 • การผลิตอุปกรณ์ยึด

อุปกรณ์ยึดเป็นชิ้นส่วนที่ทำหน้าที่ยึดกระบอกลมนิวเมติกส์เข้ากับชิ้นงาน อุปกรณ์ยึดจะถูกผลิตขึ้นจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทาน เช่น เหล็ก สเตนเลส

 • การทดสอบกระบอกลมนิวเมติกส์

กระบอกลมนิวเมติกส์จะถูกทดสอบคุณภาพก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า การทดสอบคุณภาพกระบอกลมนิวเมติกส์อาจรวมถึงการทดสอบดังต่อไปนี้

 • การทดสอบแรงดันใช้งาน
 • การทดสอบความเร็วเคลื่อนที่
 • การทดสอบระยะเคลื่อนที่
 • การทดสอบการรั่วไหล
 • การทดสอบความทนทาน

การผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์เป็นกระบวนการที่ซับซ้อนและต้องใช้ความแม่นยำสูง เพื่อให้ได้กระบอกลมนิวเมติกส์ที่มีคุณภาพและตรงตามความต้องการใช้งาน หากท่านใดที่สนใจสั่งผลิตกระบอกลมนิวเมติกส์ สั่งทำกระบอกลมนิวเมติกส์ Pneumax เราเป็นผู้จหน่ายชิ้นส่วนในระบบนิวเมติกส์ ที่ได้มาตรฐานจากอิตาลี แต่จำหน่ายในราคาโรงงาน 

บทความที่เกี่ยวข้อง

สนใจสอบถามได้ที่

โทร : 02-026-3854

E-mail : pneumatic_online@thai-a.co.th

Line ID : @pneumaxthailand

This image has an empty alt attribute; its file name is Thai-A-banner-%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD-1024x160.jpg