การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

การบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ เทคโนโลยีสุญญากาศเป็นที่นิยมใช้กันมากในต่างประเทศ สำหรับในประเทศไทยมีการนำมาใช้กันมากขึ้นทั้งภาคการค้าขนาดใหญ่และขนาดเล็ก เป็นกระบวนการบรรจุที่เป็นผลทำให้มีระดับออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิท มีปริมาณลดลงกว่าปกติ ซึ่งเป็นผลทำให้สามารถยืดอายุการเก็บรักษา แต่ในขณะเดียวกัน อาจเอื้ออำนวยต่อการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ได้เช่นกัน โดยเฉพาะแบคทีเรียชนิด Clostridium botulinum ซึ่งผลิตทอกซินที่มีชื่อว่า botulism แบคทีเรียชนิดนี้จะเจริญในสภาวะที่ไม่มีออกซิเจน ในขณะที่เชื้อจุลินทรีย์ทั้งที่ทำให้เกิดการเสื่อมเสียและที่ทำให้เกิดโรคมักเจริญในสภาวะที่มีออกซิเจน Clostridium botulinum บางชนิดสามารถเจริญได้ที่อุณหภูมิห้องเย็น แต่อุณหภูมิที่เหมาะสม คืออุณหภูมิห้อง เชื้อกระจายทั่วไป จึงสามารถปนเปื้อนลงไปในอาหารได้ เราสามารถควบคุมการเจริญ เชื้อนี้ได้จากการควบคุมค่า aw ให้ต่ำกว่า 0.93 และ pH ต่ำกว่า 4.6 การบรรจุภัณฑ์ให้อยู่ภายใต้สุญญากาศทำโดยการดึงเอาอากาศภายในภาชนะ หรือภายในผลิตภัณฑ์ออกไปและผนึกแน่นไม่มีอากาศเข้าไปได้อีก ส่งผลให้ระดับ ออกซิเจนภายในภาชนะบรรจุปิดสนิทมีปริมาณลดลงกว่าปกติจะสังเกตได้ว่ามีการหด งอตัวของภาชนะที่บรรจุแนบชิดกับตัวผลิตภัณฑ์

ประโยชน์ของการบรรจุภัณฑ์สินค้าแบบสุญญากาศ

 • ป้องการการเสื่อมเสียของอาหาร (food spoilage) จากจุลินทรีย์ที่ต้องการออกซิเจน เช่น รา (mold) ทุกชนิดและแบคทีเรีย (bacteria) ที่ต้องการออกซิเจน (aerobic bacteria) เช่น Pseudomonas ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส่งผลทำให้อาหารเน่าเสีย
 • ป้องกันการเสื่อมเสียจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในอาหาร จึงลดการเกิดการเหม็นหืนและการเปลี่ยนสีทำให้คงความสดใสและยืดอายุการเก็บรักษาถูกหลักอนามัยและคงรสชาติเดิมของอาหารโดยยืดอายุของอาหารได้นานกว่า 3-5 เท่า
 • ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ที่แพ็คมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น

ชนิดของพลาสติกที่ส่วนใหญ่จะใช้ในการบรรจุแบบสุญญากาศ

 • พอลิเอไมด์ (polyamide)
 • พอลิเอทิลีน (Polyethylene, PE)

สำหรับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในกระบวนการบรรจุสุญญากาศนั้นจำเป็นต้องมีเครื่องแพ็คซีลสุญญากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องแวคคั่ม และถุงบรรจุอาหารแบบสุญญากาศที่เป็นพลาสติก ชนิดพิเศษมีหลายชั้นและเคลือบไนลอน ซึ่งสามารถป้องกันการซึมผ่านของก๊าซออกซิเจนได้เป็นอย่างดี เครื่องแพ็คซีลสุญญากาศปัจจุบันมีราคาไม่แพงมาก ขึ้นอยู่กับขนาดและคุณสมบัติของการใช้งาน ส่วนถุงสุญญากาศราคาไม่แพงขึ้นอยู่กับขนาดถุง

หากใครที่กำลังมองหาเครื่องแพ็คซีลสุญญากาศ เครื่องบรรจุภัณฑ์ หรือเครื่องบรรจุยาอยู่เราขอแนะนำ SP Smartpack ซึ่งเราเป็นผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายเครื่องบรรจุภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอาหาร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องสำอางและเคมีเกษตร เป็นต้น เราเป็นศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์มีเครื่องจักรที่หลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือกใช้ตรงตามความต้องการ

สินค้าเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่เรานำเข้าและจัดจำหน่าย

 • เครื่องบรรจุซองสำเร็จรูป
 • เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติ
 • เครื่องบรรจุแนวตั้งอัตโนมัติขนาดใหญ่
 • เครื่องบรรจุภัณฑ์แนวนอนอัตโนมัติ
 • เครื่องบรรจุของเหลว
 • เครื่องผลิตยาและอาหารเสริมอื่นๆ
 • เครื่องซีล เครื่องปิดผนึก

รวมทั้งอุปกรณ์อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลืองต่าง ๆ พร้อมกับการบริการให้คำปรึกษาแนะนำทั้งก่อนและหลังการขาย โดยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ทำงานสูง เราเป็นศูนย์รวมเครื่องบรรจุภัณฑ์ที่มีเครื่องบรรจุภัณฑ์หลากหลายชนิด

หากสนใจสามารถติดต่อสอบถาม ได้ที่ 096-636-4987, 082-786-7536 หรือทางเว็บไซต์ เครื่องแพ็คบรรจุภัณฑ์.com