การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

การฉีดพลาสติกเป็นกระบวนการผลิตที่สำคัญ เพราะสามารถผลิตชิ้นงานที่มีความซับซ้อนได้ผ่านเครื่องฉีดพลาสติก (Injection Molding Machine) ซึ่งเครื่องฉีดพลาสติกเป็นเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นส่วนพลาสติก โดยฉีดพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ (mold) ที่มีรูปทรงตามต้องการ เมื่อพลาสติกเย็นลงและแข็งตัว จะกลายเป็นชิ้นส่วนพลาสติกที่สมบูรณ์ค่ะ

การเตรียมวัสดุ (Material Preparation)

 • การป้อนเม็ดพลาสติก (Plastic Pellets) เม็ดพลาสติกถูกใส่ลงในถังเก็บ (Hopper) ซึ่งจะป้อนเม็ดพลาสติกเข้าสู่สกรู (Screw) ภายในกระบอกฉีดพลาสติก (Barrel)
 • การให้ความร้อน (Heating) เม็ดพลาสติกจะถูกละลายโดยความร้อนที่ถูกส่งผ่านฮีทเตอร์รอบ ๆ กระบอกฉีดพลาสติก อุณหภูมิจะถูกควบคุมอย่างละเอียดเพื่อให้พลาสติกอยู่ในสภาพเหลว
การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

การฉีดพลาสติก (Injection)

 • การหมุนและเคลื่อนที่ของสกรู (Screw Movement) สกรูจะหมุนและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเพื่อดันพลาสติกเหลวเข้าสู่แม่พิมพ์ผ่านทางหัวฉีด (Nozzle)
 • การบีบอัด (Compression) เมื่อสกรูดันพลาสติกเหลวเข้าไปในแม่พิมพ์ มันจะบีบอัดพลาสติกเพื่อให้แน่นและเต็มรูปทรงของแม่พิมพ์

การระบายความร้อน (Cooling)

 • การระบายความร้อนในแม่พิมพ์ (Mold Cooling) หลังจากที่ฉีดพลาสติกเข้าไปในแม่พิมพ์แล้ว จะมีการระบายความร้อนโดยการไหลของน้ำหรือน้ำมันรอบๆ แม่พิมพ์ พลาสติกจะเย็นลงและแข็งตัวในรูปทรงที่ต้องการ

การเปิดแม่พิมพ์และการปลดชิ้นงาน (Mold Opening and Ejection)

 • การเปิดแม่พิมพ์ (Mold Opening) เมื่อพลาสติกแข็งตัว เครื่องฉีดพลาสติกจะเปิดแม่พิมพ์ออกโดยการเคลื่อนที่ของแผ่นพื้น (Platen)
 • การปลดชิ้นงาน (Ejection) ชิ้นส่วนพลาสติกที่แข็งตัวแล้วจะถูกดันออกจากแม่พิมพ์โดยการใช้เข็ม (Ejector Pins) หรืออุปกรณ์ปลดชิ้นงาน
การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

การทำความสะอาดและการบำรุงรักษา (Cleaning and Maintenance)

 • การทำความสะอาด (Cleaning) การทำความสะอาดกระบอกฉีดและแม่พิมพ์เป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการปนเปื้อนของวัสดุและการเสียรูปของชิ้นงาน
 • การบำรุงรักษา (Maintenance) การตรวจสอบและบำรุงรักษาเครื่องฉีดพลาสติกและแม่พิมพ์อย่างสม่ำเสมอจะช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องฉีดพลาสติกและป้องกันการเกิดข้อบกพร่องในชิ้นงาน

ประเภทของเครื่องฉีดพลาสติก

 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮดรอลิก (Hydraulic Injection Molding Machines) ใช้ระบบไฮดรอลิกในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสกรูและแม่พิมพ์
 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบไฟฟ้า (Electric Injection Molding Machines) ใช้มอเตอร์ไฟฟ้าในการควบคุมการเคลื่อนที่ของสกรูและแม่พิมพ์ มีความแม่นยำสูงและประหยัดพลังงาน
 • เครื่องฉีดพลาสติกแบบไฮบริด (Hybrid Injection Molding Machines) ผสมผสานระหว่างระบบไฮดรอลิกและระบบไฟฟ้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำ
การทำงานของเครื่องฉีดพลาสติกที่ควรรู้

ข้อดีของกระบวนการฉีดพลาสติก

 • การผลิตจำนวนมาก เหมาะสำหรับการผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในปริมาณมาก
 • ความแม่นยำสูง สามารถผลิตชิ้นส่วนที่มีรายละเอียดซับซ้อนได้
 • ประสิทธิภาพสูง เวลาในการผลิตแต่ละชิ้นส่วนสั้นและประหยัดพลังงาน

เครื่องฉีดพลาสติกเป็นเครื่องจักรที่มีบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมการผลิตพลาสติก ช่วยให้สามารถผลิตชิ้นงานที่มีคุณภาพสูงในปริมาณมากได้อย่างรวดเร็ว

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538