การต่อแผง Solar Rooftop (2)

การต่อแผง Solar Rooftop

การต่อแผง Solar Rooftop เป็นขั้นตอนสำคัญในการติดตั้งระบบ Solar Rooftop การติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ควรทำโดยช่างผู้ชำนาญการ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดและปลอดภัย

การต่อแผง Solar Rooftop

อุปกรณ์และเครื่องมือที่จำเป็นในการต่อแผง Solar Rooftop

 • แผงโซลาร์เซลล์
 • อุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์
 • สายไฟ PV
 • คอนเนคเตอร์ PV
 • คีมตัดสายไฟ
 • คีมย้ำสายไฟ
 • เทปพันสายไฟ

ขั้นตอนการต่อแผง Solar Rooftop

 1. ตรวจสอบสภาพของแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ในสภาพดี
 2. ติดตั้งอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์บนหลังคา โดยให้แผงโซลาร์เซลล์หันหน้าไปทางทิศใต้หรือทิศตะวันออก-ตะวันตก
 3. ต่อสายไฟ PV ระหว่างแผงโซลาร์เซลล์แต่ละแผง โดยต่อสายไฟบวกเข้ากับสายไฟบวกและสายไฟลบเข้ากับสายไฟลบ
 4. ต่อสายไฟ PV จากแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเข้ากับเครื่องแปลงไฟฟ้า (inverter)
 5. ต่อสายไฟจากเครื่องแปลงไฟฟ้าเข้ากับมิเตอร์ไฟฟ้า

การต่อสายไฟ PV

การต่อสายไฟ PV ควรใช้สายไฟ PV ที่มีขนาดเหมาะสมกับกำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ โดยสายไฟ PV จะมีสีระบุขั้วบวกและขั้วลบดังนี้

 • สายไฟสีแดง : ขั้วบวก
 • สายไฟสีน้ำเงิน : ขั้วลบ

การต่อสายไฟ PV สามารถทำได้ดังนี้

 1. ตัดสายไฟ PV ให้มีขนาดพอดีกับระยะห่างระหว่างแผงโซลาร์เซลล์
 2. ย้ำสายไฟด้วยคีมย้ำสายไฟ
 3. พันเทปพันสายไฟทับรอยต่อของสายไฟ เพื่อกันน้ำและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

การต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า

การต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า ควรใช้สายไฟ PV ที่มีขนาดเหมาะสมกับกำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ โดยสายไฟ PV จะมีสีระบุขั้วบวกและขั้วลบดังนี้

 • สายไฟสีแดง : ขั้วบวก
 • สายไฟสีน้ำเงิน : ขั้วลบ

การต่อสายไฟจากแผงโซลาร์เซลล์ไปยังเครื่องแปลงไฟฟ้า สามารถทำได้ดังนี้

 1. ตัดสายไฟ PV ให้มีขนาดพอดีกับระยะห่างระหว่างแผงโซลาร์เซลล์และเครื่องแปลงไฟฟ้า
 2. ย้ำสายไฟด้วยคีมย้ำสายไฟ
 3. พันเทปพันสายไฟทับรอยต่อของสายไฟ เพื่อกันน้ำและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

การต่อสายไฟจากเครื่องแปลงไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ไฟฟ้า

การต่อสายไฟจากเครื่องแปลงไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ไฟฟ้า ควรใช้สายไฟที่มีขนาดเหมาะสมกับกำลังการผลิตของแผงโซลาร์เซลล์ โดยสายไฟจะมีสีระบุขั้วบวกและขั้วลบดังนี้

 • สายไฟสีแดง : ขั้วบวก
 • สายไฟสีน้ำเงิน : ขั้วลบ

การต่อสายไฟจากเครื่องแปลงไฟฟ้าไปยังมิเตอร์ไฟฟ้า สามารถทำได้ดังนี้

 1. ตัดสายไฟให้มีขนาดพอดีกับระยะห่างระหว่างเครื่องแปลงไฟฟ้าและมิเตอร์ไฟฟ้า
 2. ย้ำสายไฟด้วยคีมย้ำสายไฟ
 3. พันเทปพันสายไฟทับรอยต่อของสายไฟ เพื่อกันน้ำและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
การต่อแผง Solar Rooftop

ความปลอดภัยในการต่อแผง Solar Rooftop

การต่อแผง ควรคำนึงถึงความปลอดภัยดังนี้

 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย เช่น แว่นตา ถุงมือ เป็นต้น
 • หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับสายไฟ PV โดยตรง
 • ทำงานในที่ที่มีแสงสว่างเพียงพอ
 • ตรวจสอบระบบไฟฟ้าก่อนใช้งานทุกครั้ง

ข้อควรระวังในการต่อแผง Solar Rooftop

 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์โดยช่างผู้ชำนาญการเท่านั้น
 • ควรตรวจสอบสภาพของแผงโซลาร์เซลล์และอุปกรณ์ยึดแผงโซลาร์เซลล์ให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
 • ควรต่อสายไฟ PV ให้ถูกต้องตามขั้วบวกและขั้วลบ
 • ควรพันเทปพันสายไฟทับรอยต่อของสายไฟ เพื่อกันน้ำและป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร

คำแนะนำสำหรับการต่อแผง Solar Rooftop

 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ในบริเวณที่แสงแดดส่องถึง
 • ควรติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ให้เอียงทำมุมประมาณ 10-20 องศา
 • ควรทำความสะอาดแผงโซลาร์เซลล์เป็นประจำอย่างน้อยเดือนละครั้ง

ในการต่อแผง Solar Rooftop นั้นเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความชำนาญและความเชี่ยวชาญ ดังนั้นหากคุณต้องการต่อแผง Solar Rooftop อาจจะต้องใช้บริการบริษัทที่รับติดตั้ง Solar Rooftop เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้งานและอุปกรณ์ Thai-A เราเป็นผู้ให้บริการรับติดตั้งและออกแบบ Solar Rooftop หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างที่แสดง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

โทร :  02-026-3854

E-mail : webmaster@taecgroup.com

Facebook :thaiagency

Line ID :@thaiagency

Thai-A-banner-ติดต่อ