การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร การตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดพลาสติกมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ พารามิเตอร์เหล่านี้ได้แก่ อุณหภูมิ ความเร็ว และความดัน ซึ่งแต่ละตัวจะมีความสัมพันธ์กันและส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก วันนี้แอดมินมีการตั้งค่าพารามิเตอร์มาแนะนำค่ะ

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร
 1. อุณหภูมิของพลาสติก (Melt Temperature)

อุณหภูมิเป็นปัจจัยสำคัญในการฉีดพลาสติก เพราะส่งผลต่อคุณสมบัติของพลาสติกเหลว เช่น ความหนืด ความไหล อัตราการแข็งตัว เป็นต้น โดยทั่วไปอุณหภูมิพลาสติกเหลวจะอยู่ที่ประมาณ 150-250 องศาเซลเซียส ขึ้นอยู่กับชนิดของพลาสติกและคุณสมบัติที่ต้องการของชิ้นงานฉีดพลาสติก และการตั้งค่าที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดปัญหาอย่างต่างๆ เช่น ชิ้นงานฉีดพลาสติกเกิดรอยต่อขึ้น ความหยาบของชิ้นงานฉีดพลาสติก หรือการรั่วของพลาสติก เป็นต้น

 1. ความดันของพลาสติก (Injection Pressure)

ความดันในการฉีดพลาสติกส่งผลต่อความสามารถในการเติมเต็มชิ้นงานพลาสติก และอัตราการแข็งตัวของพลาสติกเหลว โดยทั่วไปความดันในการฉีดพลาสติกจะอยู่ที่ประมาณ 100-1,000 เมกะปาสคาล ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของชิ้นงานฉีดพลาสติก

 1. ความเร็วของการฉีด (Injection Speed)

ความเร็วในการฉีดพลาสติกส่งผลต่อคุณภาพของชิ้นงานพลาสติกในด้านต่างๆ เช่น ความหนาแน่น ความเรียบเนียนของผิว ความแข็งแรง เป็นต้น โดยทั่วไป ความเร็วในการฉีดพลาสติกจะอยู่ที่ประมาณ 10-100 มิลลิเมตรต่อวินาที ขึ้นอยู่กับขนาดและรูปร่างของชิ้นงานฉีดพลาสติก

การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร
 1. ความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์

พารามิเตอร์ต่างๆ ในการฉีดพลาสติกมีความสัมพันธ์กัน โดยอุณหภูมิและความเร็วจะส่งผลต่อความดันในการฉีดพลาสติก ตัวอย่างเช่น หากอุณหภูมิพลาสติกเหลวสูงเกินไป พลาสติกเหลวจะไหลเร็วขึ้นและความดันในการฉีดพลาสติกก็จะลดลง ในทางกลับกัน หากความเร็วในการฉีดพลาสติกสูงเกินไป พลาสติกเหลวก็จะไหลเร็วขึ้นและความดันในการฉีดพลาสติกก็จะลดลงเช่นกัน

 1. การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดพลาสติกควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยเริ่มต้นจากการตั้งค่าอุณหภูมิและความเร็ว จากนั้นจึงปรับความดันตามต้องการ การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ควรดำเนินการทีละอย่างเพื่อให้ทราบถึงผลกระทบของแต่ละพารามิเตอร์ต่อชิ้นงานฉีดพลาสติก

เทคนิคการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

 • ใช้กราฟการฉีดพลาสติก กราฟการฉีดพลาสติกจะแสดงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ กับคุณภาพของชิ้นงานฉีดพลาสติก ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์
 • ใช้เครื่องมือวิเคราะห์ชิ้นงานพลาสติก เครื่องมือวิเคราะห์ชิ้นงานฉีดพลาสติกสามารถใช้ตรวจสอบคุณภาพของชิ้นงานพลาสติก เช่น ความหนาแน่น ความเรียบเนียนของผิว ความแข็งแรง เป็นต้น ซึ่งสามารถใช้เป็นข้อมูลในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตพลาสติกสามารถให้คำแนะนำในการปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ได้
การตั้งค่าพารามิเตอร์สำคัญกับการฉีดพลาสติกอย่างไร

ตัวอย่างการตั้งค่าพารามิเตอร์

การตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดพลาสติก สำหรับการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกทรงกระบอกขนาด 100 มิลลิเมตร ดังนี้

 • อุณหภูมิพลาสติกเหลว: 200 องศาเซลเซียส
 • ความเร็วในการฉีดพลาสติก: 50 มิลลิเมตรต่อวินาที
 • ความดันในการฉีดพลาสติก: 500 เมกะปาสคาล

การตั้งค่าพารามิเตอร์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งอาจต้องมีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับความต้องการและเงื่อนไขของแต่ละโรงงาน

การตั้งค่าพารามิเตอร์การฉีดพลาสติกมีความสำคัญอย่างยิ่ง ต่อการผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีคุณภาพตรงตามความต้องการ การปรับตั้งค่าพารามิเตอร์ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างพารามิเตอร์ต่างๆ และใช้เทคนิคต่างๆ ในการช่วยปรับตั้งค่าพารามิเตอร์

หากใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามเราได้เลยนะคะ บริษัทดีมาคอุตสาหกรรมจำกัด เราเป็นผู้ผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกที่มีประสบการณ์การณ์มามากกว่า 30 ปี สามารถผลิตชิ้นงานฉีดพลาสติกได้มีคุณภาพดีมากที่สุดและยังรับฉีดพลาสติกจำนวนน้อยไปจนถึงจำนวนมาก มีบริการให้คำแนะนำปรึกษาสำหรับใครที่สนใจฉีดพลาสติกสามารถสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ

สนใจฉีดพลาสติกติดต่อได้ที่

DEEMARK INDUSTRY CO.,LTD

3/27 หมู่ 2 ซ.วัดศรีเรืองบุญ ถ.กาญจนาภิเษก

ต.ปลายบาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130

Phone: 02-985-1546, 081-844-8224

Fax: 02-984-1538